Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Font Sándor

Email: 

Betöltött tisztségek:
Déli Evangélikus Egyházkerület egyházkerületi felügyelő
Országos Presbitérium tag
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag szavazati joggal