Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Dr. Tengölics Márta


Email: marta.tengolics@lutheran.hu

Betöltött tisztségek:
A Zsinat Törvényelőkészítő Bizottsága bizottsági elnök
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata nemlelkészi küldött
Zsinati Tanács tag