Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Bozorády Krisztina

Betöltött tisztségek:
A Zsinat Törvényelőkészítő Bizottsága bizottsági tag
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag szavazati joggal