Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Jákob János

Email: 

Betöltött tisztségek:
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal