Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Jákob János


Email: ebenhaezer.jakob.janos@gmail.com

Betöltött tisztségek:
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal