Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Hafenscher Károly

Telefon: 06-20/824-2004
Flottás telefonszám: 06-20/989-6796
Email: 

Betöltött tisztségek:
(Ordass Lajos) Evangélikus Oktatási Központ igazgató
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata lelkészi elnök
Gyakorlati Teológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docens
Zsinati Tanács tag
Jogértelmező Testület tag
Országos Presbitérium tag tanácskozási joggal