Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Laborczi Géza

Telefon: 06-20/406-3691
Telefon: 06-20/824-4053
Flottás telefonszám: 06-20/824-3257
Email: 

Betöltött tisztségek:
Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezető
Nyíregyháza–Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház igazgató lelkész
Diakóniai Bizottság bizottsági tag
Országos Presbitérium tag
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal