Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Laborczi Géza


Flottás mobil: +3620 824 3257
Email: geza.laborczi@lutheran.hu

Betöltött tisztségek:
Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezető
Nyíregyháza–Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház igazgató lelkész
Diakóniai Bizottság bizottsági tag
Országos Presbitérium tag
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal