Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Benczúr László

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Telefon: 06-1/394-2364
Flottás telefonszám: 06-20/824-6800
Email: 

Betöltött tisztségek:
Építési és Ingatlanügyi Bizottság bizottsági elnök
Országos Presbitérium tag
Budakeszi Evangélikus Egyházközség felügyelő
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata tag tanácskozási joggal