Evangélikus név- és címtár - személy adatai

Dr. Fabiny Tamás


Flottás mobil: 20/824-5926
Email: tamas.fabiny@lutheran.hu

Betöltött tisztségek:
Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspök
Északi Evangélikus Egyházkerület elnök-püspök
Országos Presbitérium elnök
Országos Egyházi Elnökség elnök
Újszövetségi Teológiai Tanszék egyetemi tanár
Budavári Evangélikus Egyházközség lelkész
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata zsinati tag hivatalból
Püspöki Tanács tag