Lenyűgöző kincsestár – Gyülekezeti énekek a Régi Magyar Költők Tárában

Lenyűgöző kincsestár – Gyülekezeti énekek a Régi Magyar Költők Tárában

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Kézdi Beáta, fotó: Kiss Tamás
Budapest – Tizenhat évet kellett várni rá, most végre a kezünkben tarthatjuk a Régi Magyar Költők Tára (RMKT) XVII. századi sorozatának 17. kötetét. A kiadványban 255 darab, 1601—1700 között megjelent evangélikus és református éneket gyűjtöttek össze, közöttük olyanokat is, amelyeket még ma is éneklünk. A kötet sajtó alá rendezőit, H. Hubert Gabriellát, az Evangélikus Országos Könyvtár tudományos munkatársát (szerkesztés, jegyzetek), Vadai István szegedi irodalomtörténészt (énekszövegek) és Ecsedi Zsuzsannát, az Evangélikus Kántorképző Intézet tudományos munkatársát (dallamok) kérdeztük.

– Hogyan állt össze a 17. századi gyülekezeti énekeket kutató csapat és maga a téma?

Vadai István: 1959-ben kezdődött az RMKT XVII. századi sorozata, és miután már akkor kidolgozott rend – időrend, egyegy szerző, egy-egy felekezet – alapján tervezték meg, lehetett tudni, hogy erre a kö- tetre is sor kerül majd egyszer. Ez most a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete több évtizedes programjának a legújabb állomása.

H. Hubert Gabriella: Már régóta énekeskönyvekkel foglalkozom, így az intézettől megkapva a megbízást, elkezdtem a kötet előkészítését. Kiemelkedő textológus, Vadai István kapta a szövegek sajtó alá rendezésének feladatát. Ecsedi Zsuzsannával pedig 1999-ben találkoztam, majd 2003-ban kértem fel, miután megvédte doktori disszertációját, a zenei rész gondozására. Azt azonban érdemes tisztázni, hogy már jelentek meg evangélikus és református énekek a korábbi RMKT-kötetekben is, de azok nagy része ismert szerzőjű, ebbe a kötetbe pedig többnyire olyanok kerültek, amelyeknek a szerzőjét nem vagy alig ismerjük. A munka nem jöhetett volna létre az Evangélikus Országos Könyvtár nélkül, amely támogatta és befogadta az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokhoz (OTKA) benyújtott pályázatunkat.

– Hány évig tartott a munka? Mennyire volt viszontagságos a kutatás? Milyen állapotban voltak a kéziratok, amelyekből dolgoztak?

H. H. G.: Azért tartott az előkészület bő tíz évig, mert össze kellett szedni azt a kéziratos és nyomtatott anyagot, amelyet feltétlenül végig kellett néznünk. A mai kutatók számára többnyire ismeretlen 17. századi énekeket el kellett különítenünk a 16. században megjelentektől és a liturgikus énekektől. Az is megtörtént, hogy más feladataink miatt hosszabb ideig szünetelt a munka.

V. I.: Azért ilyen vaskos ez a sok éven át készült kötet, mert minden verset feldolgoztunk. Ha húsz énekeskönyvben volt benne az adott ének, akkor mind a húszat meg kellett vizsgálni, és jegyzetelni kellett a lap alján a változatokat. Az Országos Széchényi Könyvtár, az Akadémia könyvtára, a Ráday Könyvtár, az Evangélikus Országos Könyvtár a források mintegy hatvan százalékát őrzi. Van olyan vers, amely egyedül a csurgói református könyvtárban található meg. A legrosszabb állapotban lévőnek talán az a pár lapos kézirat bizonyult, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár őriz: mállott szét, és csak fotózás után lehetett a szöveget tanulmányozni. Sok-sok hónapig tartott, amíg számítógépen rögzítettem a sok forrásban meglévő szövegek variánsait. Amikor Zsuzsa elénekelte a dallamokat, akkor viszont igazán élvezetes volt a munka.

Ecsedi Zsuzsanna: A legtöbb énekeskönyv, amely előkerült a munkánk folyamán, dallamok nélkül, csupán nótajelzéssel jelent meg, úgy kellett kikutatni a dallamokat. Johannes Zahn adatbázisából és a Das deutsche Kirchenlied köteteiből dolgoztam, hiszen rendkívül sok a fordítás a munkánkban. A magyar dallamokat a Régi Magyar Dallamok Tára segítségével dolgoztam fel.

– Ha jól értem, akkor több mint tíz éven át szívügyként, többnyire ingyen, a munkájuk mellett dolgoztak a kötet előkészítésén.

V. I.: Mindhárman kutatók vagyunk, és valóban szívügyünk volt ez a munka, hiszen nagy tisztesség, ha az ember az egyik RMKT köteten dolgozhat. Ha van egy feladat, kutatóként nem azt mondom, hogy ennyiért vállalom, hanem örülök a felkérésnek.

H. H. G.: Nagyon fiatal kutatóként nem tudtam volna megbirkózni ezzel a feladattal, mert nem rendelkeztem még megfelelő tapasztalattal és tudással. Az előkészítést a heti kutatónapomon és a szabadidőmben végeztem. A 2009–2011-es OTKA-pályázatban István félállású díjazást kapott, mi pedig Zsuzsával például számítógépet, szakkönyveket vásárolhattunk, és elutazhattunk kutatóutakra.

– Találtak valami egészen különlegeset a kutatás folyamán?

V. I.: Valódi érdekességre bukkantunk például 2006-ban, amikor visszakerültek a sárospataki református kollégium könyvtárának a könyvei, amelyeket a szovjetek vittek el a második világháború alatt, s amelyeket eladdig Nyizsnyij Novgorodban őriztek. A korábban megsemmisültnek hitt kötetek között megtalálható Mihálykó János eperjesi evangélikus lelkész imakönyve is.

H. H. G.: Ez az 1630-as csepregi kiadás unikum abból a szempontból is, hogy nagyszámú éneket tartalmaz. A kiadáshoz írt előszóból tudható meg egyedül, hogy Mihálykó János ekkor, 1630-ban már nem élt. Eddig ismeretlen 16. századi éneket, illetve 17. századi énekek legkorábbi kiadásait őrizte meg ez a kötet.

V. I.: Tudományos újdonság az is, hogy a Zöngedözö mennyei kar kiadásait megvizsgálva a szándékosan téves nyomdahelyek és hamis évszámok ellenére is sikerült az ismert evangélikus énekeskönyv leszármazási rajzát elkészíteni.

H. H. G.: Mindig öröm volt, ha a könyvekbe írva, kéziratos bejegyzésként rábukkantunk egy-egy énekünkre.

E. Zs.: Számomra az volt nagy felfedezés, ahogyan egy-egy dallam variánsai rokonságban állnak egymással. Akárcsak a népdalkutatáskor, mikor változatok tucatjait gyűjtik össze. De az is öröm volt, mikor kiderült, hogy az Ártatlanság szent Báránya kezdetű ének egész más dallammal él az evangélikus és mással a református énekeskönyvben.

– A kötet kétszázötvenöt éneket tartalmaz. Ebből mennyi az, amelyet még ma is éneklünk? Melyek a legismertebbek?

E. Zs.: A Jövel, Szentlélek Úristen vagy a Szép, fényes Hajnalcsillagom biztos a legismertebbek közé tartozik, de benne van a Jézus, Megváltónk sírba szállt is, bár nem ugyanazzal a szöveggel.

H. H. G.: Kétszáznegyvenegy ének gyülekezeti vagy temetési, a többi egyéb protestáns ének. A kötet mintegy negyede németből készült fordítás, hetede pedig a biblikus cseh nyelvű Tranoscius-énekeskönyvvel mutat kölcsönhatást. Ez utóbbi esetben további kutatás derítheti majd ki, vajon a biblikus cseh vagy a magyar nyelvű szöveg készült-e előbb. Az énekeknek mintegy feléről elmondható, hogy vagy a dallam, vagy a szöveg, vagy mindkettő tovább él valamilyen formában a mai evangélikus vagy református énekeskönyvekben.

E. Zs.: A kötet dallamaiból hatvanhárom ma is megtalálható énekeskönyvünkben.

– Kik segítettek a munkában, kiknek hálásak?

H. H. G.: Fekete Csabának, a debreceni református nagykönyvtárban dolgozó himnológusnak, Csepregi Zoltánnak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyháztörténész-professzorának és a különböző könyvtárakban dolgozó kollégáknak különösen hálás vagyok, mert kérdéseimmel, kéréseimmel bármikor fordulhattam hozzájuk. Munkahelyemnek, az Evangélikus Országos Könyvtárnak külön köszönöm, hogy befogadta és támogatta a kutatást. A második OTKA-pályázat pedig lehetővé tette, hogy a Balassi Kiadó megjelentesse a kötetet.

V. I.: Az Országos Széchényi Könyvtárnak, a Ráday Könyvtárnak, az Evangélikus Országos Könyvtárnak, a csurgói könyvtárnak és dolgozóinak.

E. ZS.: Ferenczi Ilonának mondok köszönetet. Az ő fontos észrevételei nyomán néhány hibát ki tudtunk küszöbölni.

– Kinek melyik ének a kedvence?

V. I.: Az én személyes kedvencem a Szent Gergely doktornak, híres tanétónak az ő napján kezdetű, amelyet az evangélikus és református diákok akkor énekeltek, amikor diákokat toboroztak, vagy adományt kértek az iskolájuk számára.

E. Zs.: Nekem a Jézus, Megváltónk sírba szállt, mert bátor a szövege, nem fél visszaadni a fordításban Luther fogalmazását: „Ez ám a húsvéti Bárány, / Kiről az Isten parancsolt, / Ki keresztfának oltárán / Buzgó szeretetben megsült.”

H. H. G.: Nehéz választani, hiszen sok a teológiailag és a költészettörténetileg is izgalmas szöveg. Ha egyet kell megnevezni, talán a Szíveinknek indulatból, alleluja, vigadozzunk igaz hitből, alleluja kezdetű húsvéti éneket emelném ki. 

– Kinek ajánlják ezt az egyedülálló kötetet?

H. H. G.: Mint kritikai kiadást forrásként használhatják új énekeskönyvek, szöveg- vagy énekgyűjtemények szerkesztői. Az énekekben megfogalmazott teológiai gondolatok olykor sokkal mélyebbek, a kifejezések sokkal erőteljesebbek, mint a mai énekeinkben. Ezeket jó lenne átörökítenünk a jövő nemzedékek számára. A kötetet a 2017-es jubileumhoz közeledve a Magyarországi Evangélikus Egyház idei, Reformáció és nemzet tematikus évének ajánlottuk. Kötetünkben ugyanis kiemelkedően nagy számú ének tanúsítja a soknyelvű magyarországi evangélikusság – magyarok, németek, szlovákok, muravidékiek – 17. századi együttélését. De az evangélikus, református és katolikus énekek érintkezési pontjainak is máig nyúló hatása van. Pazarlás lenne, ha ehhez a kincsestárhoz nem nyúlnánk vissza.

V. I.: Vigyázat, tudományos kiadás, betűhű, így laikus könnyedén nem tudja olvasni, de a kották alatt modernizált szövegek vannak, így meg lehet ízlelni, milyen a régiség, ezáltal meg lehet ismerni, milyen gazdag a 17. századi énekek tára.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 81. évfolyam, 15. számában jelent meg, 2016. április 17-én. 

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál, a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!