A meleg keresztények itt vannak közöttünk és itt voltak mindig is

A meleg keresztények itt vannak közöttünk és itt voltak mindig is

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu
Hetero keresztényként állnak ki a meleg testvéreik mellett, mert azt vallják: ők is Isten képmásai, Jézus nekik is megnyerte az örök életet és a megigazulás számukra is épp úgy adott, hisz az a hit kegyelmi ajándékán múlik egyedül, nem pedig a hiten és a szexuális orientáción, a hiten és a konzervatív értékrenden vagy a hiten és bármi máson. Céljuk, hogy a magyarországi gyülekezetben is elfogadott legyen az, hogy valaki melegként jár istentiszteletre.

– Miért jött létre a Keresztények a melegekért csoport? Miért tartjátok fontosnak, hogy hetero keresztényként kiálljatok a melegekért?

Papp András: –Én azért kezdtem el foglalkozni a melegség és kereszténység témájával, mert nagyon mellbe vágott az a reakció, amit egy meleg ismerősömtől tapasztaltam, amikor a hitemről beszélgettünk. Nagyon elszomorított, hogy szinte csak negatív benyomásai voltak a kereszténységgel kapcsolatban. A negatív élményei miatt rólam is furcsa dolgokat feltételezett. Később megismerkedtem a Mozaik (meleg keresztény) közösség tagjaival, akik közül többen megosztották velem a személyes történetüket, hogy milyen utat jártak be a hitük és a szexuális orientációjuk közötti feszültségek feldolgozása során. Ezek az élmények késztettek arra, hogy aktív tagja legyek egy olyan csoportnak, amely megpróbálja építeni a kapcsolatot az elszigetelődött közösségek között, törekedve a párbeszédre, a másikat elfogadva és annak személyes megtapasztalásait meg nem kérdőjelezve.

Azt remélem, hogy a csoportunk új színt tud hozni ebbe az elmérgesedett vitába azzal, hogy nem egyfajta teológiai álláspont védelmével foglalkozik, és az a körüli elméleti vitákkal, hanem arra bátorít mindenkit, hogy ismerjük meg egymást jobban, a személyeket a címkék mögött, próbáljuk meg átérezni a másik fél helyzetét, gondolkodjunk el a problémák összetettségén és keressük együtt, hogy Istennek mi az üzenete felénk.

Szabadkai Bálint: – Én is azt tapasztaltam a saját környezetemben, hogy a melegekkel szemben előítéletes, torz viszonyulást alakított ki nagyon sok keresztény testvérem. Ennek következtében előfordult, hogy ott hallottam a melegekről bántó megnyilatkozásokat, ahol a legkevésbé számítottam volna rá: keresztény közösségekben. Mivel tanultam társadalomtudományokat és foglalkoztam szociálpszichológiával is, nagyjából tisztában vagyok a bűnbakképzés mechanizmusával és az előítéletesség természetével. Értem, hogy a „buzizás” egyfajta feszültség-levezetési mód, de sajnos ez borzasztóan mérgező, mi több: bántalmazó légkört teremt, amely azokon az embereken csattan, akik ilyennek születtek.

A melegekkel kapcsolatban teljes ismerethiány van a keresztény körök túlnyomó többségében. Sok ismerősöm, akikkel egyébként hitbeli és világnézeti kérdésekben is egyetértünk, egyszerűen nem hajlandók elismerni olyan alapvető tényeket a melegekről, amelyekben jelenleg a tudósok, orvosok és pszichiáterek már évtizedek óta konszenzusra jutottak.

A tudósok jelenleg nem tudják, mitől lesz valaki homoszexuális beállítottságú, de abban egyet-értenek, hogy ez már a születés előtt eldől, az embrionális fejlődés egy korai szakaszában. A tudósok jelenleg a homoszexualitást az emberi szexualitás egyik ritka variánsának tekintik. Ez nem egy mentális betegség, amely bántalmazás miatt alakul ki valakiben. Mivel pedig nem betegség, másokat megfertőzni sem lehet ezzel, vagy elkapni másoktól. Bár egyes mentális betegségek eredményezhetnek homoszexuális viselkedést egy heteroszexuális embernél, az esetek 95%-ában nem erről van szó. Viszont egy melegre rákényszeríteni egy hetero párkapcsolatot csak azért, mert a közösség nem tudja elfogadni a meleg ember vele született irányultságát – ezt borzasztó dolognak látom.

Amikor hetero keresztényként kiállok a meleg testvéreim mellett, azt mondom: ők is Isten képmásai, Jézus nekik is megnyerte az örök életet és a megigazulás számukra is épp úgy adott, hisz az a hit kegyelmi ajándékán múlik egyedül, nem pedig a hiten és a szexuális orientáción, a hiten és a konzervatív értékrenden, vagy a hiten és bármi máson. A célunk, hogy a magyarországi gyülekezetben is elfogadott legyen az, hogy valaki melegként jár istentiszteletre – akár a párjával és a gyerekeivel együtt.

A továbbiak a KötőSzó blogon olvashatóak.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!