Áldás-e a pénz?

Áldás-e a pénz?

Share this content.

Szöveg: Zsugyel János, fotó: Kiss Tamás
Mátrafüred – Sástó – Az idei Szélrózsa-találkozó egyik szombati fórum-beszélgetése előtt pár perccel még kevesen lézengtek a helyszín széksorai között, de a később érkezők már alig válogathattak a néhány üresen maradt ülőhely közül. A szervezők csak reménykedhettek abban, hogy a tetőtéri helyiség kellemesen hűvös atmoszférája mellett a címben megjelölt, közérdeklődésre számot tartó téma is vonzerőt gyakorol a közönségre.

Az alapvetően közgazdasági jellegű téma spirituális összefüggéseinek feltárására a közgazdász és katolikus katekéta végzettséggel rendelkező Dabóczi Gergely mellett evangélikus teológusként és pestújhelyi gyülekezeti lelkészként Szabó B. András vállalkozott. A beszélgetés részvevői így nemcsak a téma gazdaságetikai és teológiai összefüggéseiről, hanem az evangélikus és katolikus egyházi felfogás eltéréseiről, valamint azonosságairól is tájékoztathatták a vitát érdeklődéssel követő publikumot.

Mivel a beszélgetés Jézusnak az evangéliumból ismert, gazdasági életre vonatkozó néhány kijelentésének értelmezése alapján indult meg, arról állapodtak meg a beszélgető partnerek a bevezetőben, hogy a bibliai igék szövegkörnyezetükből való kiragadása semmiképp sem nyújt iránymutatást mai gazdasági magatartásunk kialakításához, de a Bibliában található sok ezer éves tapasztalat aktualitásának feltárása ma is hasznos eligazítást nyújthat.

A módszertani bevezetés után került sor a felmerült kérdések vitájára:

1, Boldogít-e a pénz?
2, Mi a modern gazdaság hatóereje?
3, Mi az alternatívája a profitorientált gazdaságnak?

A beszélgetés során kialakult konszenzus alapján a pénz, a gazdagság abban ez esetben tehet boldoggá, tágabb értelemben akkor válhat áldássá, ha elveszti cél jellegét a gazdálkodó közösségek számára, s a másokon segíteni kívánó és tudó emberek eszközévé válik. Ez a gondolat kijelöli a mai, önzésen és profithajszán alapuló gazdasági működés meghaladásának útját is. A profitorientált és költségvetési szemléletű gazdálkodás mellett csírájában már a ma is létező alternatív gazdálkodási formákat kell erősíteni, mely a nonprofit gazdálkodó szervezetek adományozásra és önkéntességre alapuló vállalkozási formáinak ösztönzését jelenti. A nonprofit vállalkozások eredményes működtetése követelmény, de a keletkező profitot nem a tulajdonosok személyes hasznára, hanem a vállalkozás bővítésére, a társadalmilag hasznos tevékenység bővítésére – a közjó érdekében kell felhasználni.

A beszélgetést a hallgatóság bevonásával zajló rövid fórum követte, a kérdésekre és rövid kommentárokra vállalkozó hallgatóság tagjait a vita zökkenőmentes technikai lebonyolítását biztosító Galambos Ádám látta el hangosítási segítséggel. A mindvégig egyetértésre törekvő és egymásra figyelő beszélgető partnerek párbeszédét moderátorként Zsugyel János tartotta a rendelkezésre álló idő medrében.

A beszélgetés részvevői számára külön örömöt jelentett, hogy az immár fél évezredes hitvitákkal teli múlt lezárásaként ezekben a kérdésekben nemcsak az evangélikus és katolikus felfogás összeegyeztethetőségéről győződhettek meg, hanem az igazi ökumenikus egyetértés lehetőségét is érzékelhették. Jó lenne, ha erről nemcsak a Szélrózsa hallgatósága győződhetne meg, hanem e kérdések egyes vonatkozásait szűkebb gyülekezeti együttlétek keretében is megtárgyalhatnák.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!