Luther Márton kételye és a ma egyháza

Luther Márton kételye és a ma egyháza

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Liszka Viktor
Luther példa lehet számunkra sok más mellett abban is, hogy nem ijedt meg a kételytől, hanem bátran vállalta azt. A ma egyházának, bár nagyon fontos, hogy hitéről markánsan tanúbizonyságot tegyen a világban, az is a feladata, hogy komolyan vegye az emberek kételyeit, mert ha valamit tanulhatunk Luther vívódásaiból, akkor az éppen a kételkedés fontossága.

Amikor a reformáció szellemi atyjáról, Luther doktorról olvasunk, többnyire azzal a meghatározással és leírással találjuk szembe magunkat, amely szerint Luther Márton megreformálta a keresztyén egyházat, síkra szállva a hit, kegyelem és Szentírás elsőbbségéért. Kimutatta, hogy Isten kegyelme nem kiérdemelhető, hanem csakis hit által nyerhető el, emellett azt is, hogy a Szentírásban minden Krisztusra mutat, valamint hogy a Szentírás tekintélye előbbre való mindenfajta emberi tanításnál, illetve tanítói hivatal tekintélyénél.

A kétely, mint előfeltétel

Azt is szokás mondani róla, hogy ő, és szellemi öröksége adta meg a középkor babonás, tudatlan, és a kor hatalmasságainak végtelenül kiszolgáltatott tömegei számára azt a szükséges bátorságot, végső lökést, amely az ébredező Európát és az egész nyugati gondolkodást az ész, az igazságosság, a modern haladás útján érdemben elindította, a vallásos élet számára pedig végre elérhetővé tette a Bibliát, az ige hirdetésének tartalmat és fajsúlyt teremtett.

Mindezekről azt mondhatjuk történelmileg, hogy jobbára megfelel a valóságnak, még ha ennél árnyaltabb is a kép, nincs okunk kételkedni Luther bátorságában és teológiai nagyságában. Olyannyira, hogy a kétely fogalma mintha idegen volna attól a karaktertől, amit a reformátorban ismerünk: aki halált megvető bátorsággal állt ki a birodalmi gyűlés elé, és az igei alapon megszerzett bizonyosságából egy jottányit sem engedett, aki oroszlánként, foggal-körömmel harcolt az evangélium igazságáért, aki hitében megingathatatlanul állt ki nyilvános vitára bárkivel, legyen az mégoly nagyhatalmú egyházi személyiség. Akkor mégis hogyan kerül egy mondatba Luther doktor és a kétely?

A teljes cikket a KötőSzó blogon olvashatják.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!