Horváth Olivér búcsúimája Nagykanizsán 1951-ben

Horváth Olivér búcsúimája Nagykanizsán 1951-ben

Share this content.

Forrás: unokája, Dénes Piroska
Örökkévaló, jóságos mennyei Atyánk! Magasztaljuk szent nevedet és áldunk téged, hogy anyaszentegyházat adtál nekünk, és benne gyülekezeteket, templomokat, ahol Igéd hirdettetik. Áldunk magáért az Igéért, melyet kiválasztott szolgáid, pásztorok, igehirdetők hirdetnek.

Kérünk, tartsd meg, sőt éleszd mindig égetőbbé néped lelkében a te beszédet, az örök Ige utáni éhséget és szomjúságot.

Ne vond meg soha a te megvilágosító és vezérlő Szentlelkedet igéd tolmácsolóitól, hogy mindig tiszta zengést adjon szavuk, és sohase szóljanak és tudjanak másról, mint a te egyszülött Fiadról, és pedig mint megfeszítettől. Mikor most egyik te szolgád megválik a részére itt kijelölt szolgálatától –letelvén az ő sáfárságának ideje – fogadd kegyelmesen a hála szavát pásztor és nyáj szívéből és ajkáról, amellyel megköszönik neked minden te bőségesen rájuk árasztott megsegítésedet és kegyelmedet. Add, hogy maradandó legyen e gyülekezet minden egyes tagjának szívében és életében az ige hatalma, ereje és áldása.

Bocsásd meg elbocsátott szolgádnak az ő gyarlóságait, mulasztásait, vétkeit. Legyen továbbra is áldásod és kegyelmed nyájon és távozó pásztoron egyaránt.

Az új pásztort te magad vezéreld e gyülekezetbe, hogy békességben és szeretetben tovább épülhessen és növekedhessék e gyülekezet abban, aki a fő: a Krisztusban. Ennek a Krisztusnak, a mi Urunk Üdvözítőnknek nevében kérjük, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat.

Ámen

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!