November hónap igéje: Az egyik szemem sír, a másik nevet

November hónap igéje: Az egyik szemem sír, a másik nevet

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Balicza Iván
Isten mondja: Sírva jönnek, és fohászkodnak, miközben vezetem őket… (Jer 31,9a)

A novemberhez szürkeséget, ködös hajnalokat, nedves, esős nappalokat, korai sötétedést asszociálunk. Sok embernek a hangulata is nyomottá válik, vannak, akiknél kezdetét veszi a téli depresszió. Ebben a hónapban van a halottak napja is, ami szintén rátelepszik érzelmi életünkre, és a „memento mori” – „gondolj a halálra” – sötét fátylát borítja hangulatunkra. Meglátogatjuk a temetőkben szeretteink sírját, ránk nehezedik az elmúlás szomorúsága. Nem szeretem a novembert, mert a sírás és a fohászkodás hónapja, a mulandóságra és a reménytelenségre mutat.

Jeremiás próféta ígéretével Isten lép mellénk ebben a depressziós állapotunkban, és azt mondja: tudom, mit éreztek, de ti nem tudjátok, hogy én eközben is ott vagyok veletek, és kézben tartom, irányítom sorsotokat, vezetlek titeket.

Miről beszél Jeremiás? Istennek a népe iránti, gyermekei iránti hűséges szeretetéről, arról az útról, amelyet készít, amelyen kivezeti népét nyomasztó helyzetéből. A jövő ígéretét, a szabadulást hirdeti nekik, azoknak, akik otthonuktól, hazájuktól, templomuktól távol a babiloni deportációban sírnak és fohászkodnak.

November havi igénk csak egy mondat, egy kis részlet abból a gazdag látomásból, amelyet a próféta által Isten feltár. Isten ígérete sokkal teljesebb, gazdagabb. Olvassuk csak el a 31. fejezetet, a megelőző és a következő mondatokat! Arról szólnak, hogy Isten összegyűjti a föld minden szegletéből a szétszóródott népét, nem felejtkezik el még a vakokról és a bénákról sem, támogatja a nyomorultakat és elesetteket, segíti a gyengéket, az időseket és a terhes asszonyokat, mert azt akarja, hogy mindannyian visszajussanak otthonukba, otthon maradt családjuk közösségébe.

Istenben nem csalódik senki, ő betartja ígéretét, ő az egyedüli, aki senkit nem hagy az út szélén. Véget vet a száműzetés nyomorúságának. Érdemes kicsit részletesebben is hallani, ahogyan Jeremiás hirdeti ezt a jó hírt: „Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor táncolva örül majd a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket, örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után.” (Jer 31,10–13)

Ezek a képek egy hatalmas, körtáncos, nevetős, éneklős, ujjongó örömünnepet jelenítenek meg. Az ujjongó öröm annak szól, hogy ismét az Úr vezeti őket. Vége a szétszóratásnak, hazatérnek, ismét közösségben lehetnek egymással és Istenükkel.

Izráel most már nem a kesergés könnyeit, hanem a bűnbánat és az öröm könnyeit hullatja. A megtérés felszabadító könnyeit, mert Isten hűtlenséget és bűnöket megbocsátó kegyelmének átélése mélyen megrendítő, és az öröm könnyeit, mert megtapasztalták, hogy Isten jó, és új életet ajándékoz a hozzá visszatérőnek. Vége a megnyomorított életnek, vége a szomorúságnak, reményteljes jövő felé vezet Isten. Jeremiás a hitnek erről a bizonyosságáról prédikál sorstársainak, és ezt a reményteljes jövőt szólaltatja meg nekünk is a jelen kétségei között a havi ige.

Számunkra, az Újszövetség népe számára a jeremiási ígéret kiteljesedik. Amiről Jeremiás prófétál, azon keresztül már az is felsejlik, amit Isten Jézus Krisztusban cselekedett értünk. Őáltala és őbenne vezet minket, kereszthalála és feltámadása gyűjti ös - sze szétszóródott népét az egész világból. Az élő Krisztus vezet minket nem földi, hanem mennyei otthonunkba, az üdvösségbe. Ezzel a vigasztaló és bátorító ígérettel oszlatja el a szívünkre telepedő novemberi szürkeséget, nyomott hangulatot, és megerősíti azzal, hogy olyan öröm ez, amelyet „senki sem vehet el tőletek” – mondja Jézus. Ezért ébredjen bennünk hit, és fakadjon szánkon imádságként énekeskönyvünk 364. számú éneke:

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 43–44. számában jelent meg 2020. november 8-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!