Az országos iroda a gyülekezetekért, intézményekért

Az országos iroda a gyülekezetekért, intézményekért

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Krámer György, fotó: Kiss Tamás
Kedves Presbiter Testvérem! A cím megfogalmazza az alapelvet, amely egyházunk országos irodája működésének alapját, lényegét adja. Azért vagyunk, azon dolgozunk, hogy a gyülekezeti élet, a hitoktatás, az iskoláink, óvodáink, a diakóniai intézményeink működését, mindennapi életét segítsük. Döntéseket készítünk elő az országos presbitériumnak, a zsinatnak, és az így megszülető döntéseket hajtjuk végre. A gyülekezetek és az intézmények mindennapi élete adja a feladatainkat, általános megoldásokat keresünk a mindennapi élet kihívásaira. Munkánk sokszor a háttérben marad, de egy-egy feladatnál a gyülekezeti presbitériumok is közvetlenül találkoznak velünk.

Hogyan támogassuk a gyülekezetek ifjúsági munkáját? Hogyan segítsük a lelkészek mindennapi szolgálatát? Mit tudunk tenni a hitoktatás szervezéséért? Hogyan tudunk központi támogatást nyújtani a gyülekezetek gazdasági működéséhez? Hogyan kaphatják meg az iskoláink, óvodáink azt a szakmai segítséget, amely szükséges a munkájukhoz? Hogyan indítsunk el, vegyünk át önkormányzatoktól, az államtól szociális intézményeket? Mit tehetünk azért, hogy az állami támogatások szabályosan jussanak el az intézményekhez, szabályosan használjuk fel ezeket? Tudunk-e segíteni a gyülekezeteknek, intézményeknek abban, hogy pályázatokon indulhassanak? Mire van szükség ahhoz, hogy egy építési, beruházási feladat megvalósuljon? Hogyan tudunk jogilag helyesen eljárni? Ezeket a kérdéseket egyházunk mindennapi működése teszi fel, mi pedig válaszokat keresünk.

Az országos iroda osztályokra bontható. A különböző területek egy-egy osztályhoz tartoznak. Ezeken az osztályokon olyan szakemberek dolgoznak, akik az adott területhez értenek, azért felelősek. Az iroda feladatai így oszthatók szét a gyülekezeti munka, a gazdasági feladatok, a oktatás, a diakónia, a pályázatok, az építési feladatok, a jogi kérdések és a külügy területére. Lássuk, mivel foglalkoznak a különböző osztályok!

Gyülekezeti és missziói osztály, „gyümi”. Itt készülnek azok a segédanyagok, kiadványok, amelyek a gyülekezeti gyerekmunkát, ifjúsági munkát segítik. Országos táborokat szervezünk gyerekeknek, családoknak. Ez az osztály felelős a hittanversenyekért, és innen kap támogatást a Szélrózsa országos ifjúsági találkozó is.

Évente készítünk olyan gyülekezeti munkatervet, amelyet a lelkészek a szolgálatuk minden területén használhatnak. Bibliaórák kidolgozott témái, gyermek-istentiszteletek, ifjúsági órák, ünnepi sorozatok vezérfonalai segítik így minden lelkész szolgálatát. Ez az osztály támogatja a kórházlelkészek, börtönlelkészek, egyetemi lelkészek szolgálatát is. Érdemes ellátogatni az internetes honlapjukra is: gyulmisz.lutheran.hu.

Nevelési és oktatási osztály. Egyházunkban több mint negyven oktatási intézmény működik. Vannak olyan intézményeink, ahol egymásra épül óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium is. Ezeknek az oktatási intézményeknek az életét segíti adminisztratív és szakmai területen az oktatási osztály, és felelős az iskolalelkészek munkájáért is.

Az oktatási feladatokat egyházunk a magyar államtól vette át, így sok esetben az állami oldallal kell tárgyalásokat folytatnunk. Iskoláink, óvodáink állami támogatással működnek. Ennek a támogatásnak a szétosztása, elszámolása is nálunk történik. Az oktatási osztályról is találhatnak információt a következő internetes oldalon: epszti.hu.

Diakóniai osztály. Minden szociális intézmény, amely a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működik, ehhez az osztályhoz tartozik. A bölcsődéktől az idősek otthonáig, a hajléktalanellátástól a fogyatékkal élők segítéséig itt szerveződik az a szakmai támogatás, amely alapja az intézmények működésének. Ezeken a területeken, az oktatáshoz hasonlóan, nemcsak szakmai támogatást, de ellenőrző szerepet is betölt az osztály. Internetes oldala: diakoweb.webnode.hu.

Ökumenikus és külügyi osztály. Egyházunknak számos partneregyházi kapcsolata működik. Intenzív kapcsolatot ápolunk a bajor, a finn, a norvég, a svéd, illetve a szlovák evangélikusokkal. A nemzetközi kapcsolatok szervezése, nemzetközi találkozók, konferenciák előkészítése történik ezen az osztályon. Partneregyházainkkal olyan konzultációkat, néhány napos találkozókat szervezünk, ahol lehetőség nyílik a közös problémák megvitatására, az egymásnak nyújtandó segítség lehetőségeinek átbeszélésére.

Gazdasági osztály. Egyházunk gyülekezeteinek anyagi segítése, oktatási és diakóniai intézményeinek gazdasági működtetése éves szinten több milliárd forintos költségvetés megvalósítását jelenti. Mindezt szabályosan, átlátható és számonkérhető módon kell tennünk. Egyházunkat rendszeresen ellenőrzi az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is. A gazdasági osztály felelős a költségvetés szabályos megtervezéséért és megvalósításáért. Ez az osztály szervezi a hitoktatás adminisztratív részét. Szerződéseket kötünk hitoktatóinkkal, központilag fizetjük a béreket, és így számolunk el a magyar állam felé.

Pályázati osztály. Amikor egy gyülekezet feladatainak megvalósításához pályázaton keresztül szeretne anyagi forrást találni, akkor a pályázati osztály segítheti ebben. Központi pályázatfigyelő rendszerünkön keresztül jelezzük a gyülekezeteknek a pályázati lehetőségeket. Indulunk olyan pályázatokon, amelyeken nem egy-egy gyülekezet, hanem egyházunk a pályázó. Adminisztratív segítséget adunk a megnyert pályázatok lebonyolításához, megvalósításához.

Jogi és testületi osztály. Minden szerződést, amely egyházunk munkájához kapcsolódik, jogi ellenőrzés után lehet aláírni. Ez az osztály felelős azért, hogy ez az ellenőrzés megvalósuljon, kezdve a hitoktatók egyéni szerződésétől egészen az állammal kötött szerződésekig. Ez az osztály szervezi egyházunk testületeinek munkáját is. A zsinati ülések előkészítése, az országos presbitérium anyagainak összeállítása, ezen testületek üléseinek jegyzőkönyvezése történik ezen az osztályon.

Építési osztály. Kiemelt építési beruházások előkészítését, a beruházások megvalósulásának felügyeletét látják el itt munkatársaink. A tervektől a kivitelezőkkel történő tárgyalásokig, a műszaki ellenőrzéstől a műszaki megoldások megtalálásáig minden olyan feladat idetartozik, mely egyházunk ingatlanjaival kapcsolatos. A gyülekezetek elsősorban templomaik felújításakor találkoznak munkatársainkkal.

Kedves Presbiter Testvérem! Ebből a rövid összefoglalóból látható, mennyire összetett az a feladat, amelyet az országos iroda végez. Azt remélem, hogy gyülekezetének életében, presbiteri munkájában ön is tapasztalni fogja segítő munkánkat! Isten áldja presbiteri szolgálatát!

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 1314. számában jelent meg 2018. április 8-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Címkék: Országos Iroda - presbiter -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!