Egyetemes küldetés – Elkezdődött az ökumenikus imahét Pápán is

Egyetemes küldetés – Elkezdődött az ökumenikus imahét Pápán is

Share this content.

Forrás: veol.hu, szöveg: Laskovics Márió
Pápa – Az ökumené jegyében, a Krisztus-hívők egységéért szervezett imahét istentiszteletei január 16-től 21-ig tartanak, minden nap 17 órakor más helyszínen, másik lelkipásztor hirdet igét.

A „kiengesztelődés – Krisztus szeretete szorongat minket" a témája az idei ökumenikus imahétnek, melyhez városunk történelmi felekezetei évek óta csatlakoznak. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Huszár Közösségi Házának földszinti előadóterme megtelt az imahét első, hétfői alkalmára, a baptisták ideiglenes imaházában Salgó Ferenc kanonok-plébános hirdetett igét.

„A második korinthuszi levél ötödik fejezetének tizennegyedik és huszadik verse között Szent Pál apostol arról ír, hogy Krisztus megváltó áldozata egyetemes, minden emberre kiárad, és az ő szeretete az alapja annak, hogy üdvözülhetünk, hiszen minden ember bűnéért adta életét a kereszten. Így az egyház egyetemes küldetését fogalmazza meg, amit az egyház minden tagjának a szívében kell hordozni. Egyrészt hálával kell megköszönni, hogy felismertük: megváltott emberek vagyunk, Isten szeretete a keresztben mutatkozott meg a legjobban. Másrészt ezt hirdetnünk is kell, hiszen sok ember nem tudja, hogy ő is meghívott a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségre” – tudtuk meg az imahét központi témájáról Salgó Ferenc atyától.

„Ez az igeszakasz egész hétre felosztott, a hétfői alkalom az »egy meghalt mindenkiért« gondolatot járta körül. Fontos, hogy e szerint tekintsünk a más felekezetű keresztény testvéreinkre, akiket Jézus ugyanúgy megváltott, akárcsak a nem keresztény vallású embereket. Tehát a többi emberre is Krisztus szolgáló, önfeláldozó szeretetével kell tekintenünk, s aszerint viszonyulunk hozzájuk. Ebben a hitünk szépségét, gazdagságát adó küldetésünkben valamennyi keresztény felekezet együtt munkálkodhat. Hiszen az egész imahét célja a keresztények egységének ápolása azért, hogy minél teljesebben tudjuk képviselni és átadni Isten üzenetét, amit az emberiség nagyobbik, nem keresztény része még nem, vagy nem kellően ismer. Fontos, hogy életünk tanúságtétele legyen Isten minden embert szerető, üdvözítő jóságának” – fűzte hozzá az igehirdető pap.

Az istentiszteleten szolgált továbbá Boncz Zoltán baptista lelkipásztor, Polgárdi Sándor evangélikus esperes és Szakács Gergely református lelkész, valamint két baptista gyülekezeti tag énekkel, zenével.

Boncz Zoltán, a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet lelkipásztora elmondta, nagy izgalommal várták a híveket átmeneti imahelyükre.

„Mivel miénk a legkisebb helyszín, ezért évek óta mi adunk otthont az első alkalomnak, amelyre általában a legkevesebben jönnek el. Krisztusban egyek vagyunk, célunk is az, hogy tudatosítsuk, együtt, ökumenikusan akarjuk láthatóvá tenni Krisztust. Az utóbbi időben úgy változtattunk, hogy az adott házigazda felekezet liturgiájához igazodjon az istentisztelet menete. A baptistáknál megszokott, hívek általi spontán imádságon talán sokan megdöbbennének, ezért idén ezt még nem építettük be a liturgiába, de jövőre szeretnénk megvalósítani. Évről évre egyre több sajátságot teszünk bele az istentiszteletünkbe” – árulta el Boncz Zoltán baptista lelkipásztor.

Az egyetemes imahetet január 16-től 21-ig szervezik meg Pápán a Krisztus-hívők egységéért, minden nap 17 órakor más helyszínen, másik lelkipásztor hirdet igét. Így kedden a Szent Benedek-templomban Polgárdi Sándor evangélikus esperes, szerdán a Nagytemplomban Márkus Mihály református lelkipásztor, csütörtökön az evangélikus templomban Boncz Zoltán baptista lelkipásztor, pénteken a Szent József-templomban Szijártó László esperes-plébános, szombaton a református templomban Márfi Gyula érsek osztja meg gondolatait a hívekkel, akiket a szombati alkalmat követően az Immánuel Közösségi Házban megrendezendő agapéra is szeretettel hívnak.

Az imahét perselyadományait a Máltai Szeretetszolgálat idén húszéves pápai csoportjának támogatására fordítják.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!