Az ökumenikus imahét ötödik napja Székesfehérváron

Az ökumenikus imahét ötödik napja Székesfehérváron

Share this content.

Forrás: szfvar.katolikus.hu, szöveg: Berta Kata
Székesfehérvár – A 2018-as ökumenikus imahét ötödik napján a székesfehérvári evangélikus templomban gyűltek össze a különböző felekezetű hívek, hogy együtt imádkozzanak Isten népéért. A karibi-térség keresztényei erre a napra, az egységre hívó közös imádságra az elesettek támogatását, a szegények megsegítését ajánlották alaptémául.

Bencze András evangélikus püspök-helyettes köszöntőjében Pál apostol megtérésének napjáról emlékezett meg. A bűnbánatra indító gondolatokat és a kiengesztelődést a zsoltáros szavai és az Uram irgalmazz követte. Majd a bevezető imádság hangzott el: „Szerető Istenünk! Te felemeled a szegényeket és az ínséget szenvedőket, és visszaadod emberi méltóságukat. Hallgasd meg mai világunk szegényeinek kiáltásait. Adj nekik új reménységet, és emeld fel őket, hogy néped újra eggyé lehessen. Jézus nevében kérünk.”
Ezután felolvasták az istentiszteleti útmutatóból az estre megadott témát: „A Karib-térség gazdaságai hagyományosan az európai piac részére történő nyersanyagtermelésen alapulnak. Soha nem voltak önfenntartók. Mindig a nemzetközi piacról vettek fel kölcsönt a fejlesztésekre. Egy-egy ilyen kölcsön azzal jár, hogy költségcsökkentést írnak elő a közlekedésre, az oktatásra, az egészségügyre és egyéb közszolgáltatásokra. Nyilvánvalóan leginkább a szegények érzik ennek hatásait. A Karibi Egyházak Konferenciája kezdeményezést indított a régió jelenlegi adósság válságának megoldására, valamint a nemzetközi hálózatokon keresztül a szegények támogatására.” 
Az imaalkalom igéit a város felekezeteinek lelkipásztorai és elöljárói olvasták fel. 5Móz/MTörv 1,19–35: „Istenetek, az Úr előttetek jár és gondotokat viseli.” Zsolt 145,9–20: „Az Úr támogat minden elesettet.” Jak 1,9–11: „A gazdag úgy fog elmúlni, mint a mező virága.” Lk 18,35–43: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Az evangélikus templomban Kovács Dániel baptista lelkész, az est igehirdetője az istentisztelet bevezetőjében elhangzott felvetést fejtette ki. „A vak Bartimeus meggyógyításán keresztül rá kell ébrednünk, hogy a mi életünkben hol van az a pont, amikor csak Jézus tud segíteni, amikor ki tudjuk mondani: Jézus Dávid fia könyörülj rajtam…. Tanuljuk meg, hogy szóljunk az Úrhoz, ha valóban szükségünk van valamire és hagyjuk, hogy Ő irányítsa, mi történjen.” – fogalmazott az lelkipásztor, majd hozzátette. A sokaság, mint egykor Jézus idejében, nem szereti, ha kiáltunk az Úrhoz. Nem fér bele a mai életszabályokba. Pedig sokan vannak ma is, akiknek nagy problémáik vannak, és Jézus a tömeg zaján keresztül is meghallaná kérésüket, ha szólnának hozzá. A gyülekezetekben is a sokaság mondja, mit kell csinálni, kinek hogyan kell segíteni, hogyan kell Jézushoz menni. De Jézus arra vár, személyesen forduljunk hozzá, hogy megnyíljon a szemünk, lássuk meg és dicsérjük az Istent és kövessük Őt.
Az imahét ötödik alkalmának végén a felekezetek képviselői egyetemes könyörgéseket imádkoztak, hogy Krisztus vére által tartsa meg az Egyházat hitben, békességben, egységben. Imádkoztak az üldözöttekért, a kilátáslatan élethelyzetben, örömtelenségben és gyászban élőkért, hogy Jézus ajándékozza meg őket a reménységgel, töltse be hiányaikat. Az istentisztelet végén a felekezetek lelkipásztorai megáldották a jelenlevőket majd az imaalkalmon szolgáló evangélikus énekkar Istent dicsőítő dallal fejezte be az ökumenikus imaestet.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!