Az ökumenikus imahét harmadik napja Székesfehérváron – FOTÓK!

Az ökumenikus imahét harmadik napja Székesfehérváron – FOTÓK!

Share this content.

Forrás: szfvar.katolikus.hu, szöveg: Berta Kata, fotó: dr. Berta Gábor, videó: Somogyi Tamás és Berta Kata, fotó: Somogyi Tamás
Székesfehérvár – A Székesfehérváron meghirdetett 2018-as ökumenikus imahét harmadik estéjén ismét a baptista imaházban gyűltek össze a Krisztus-hívők. Az erre az évre kiadott istentiszteleti útmutató szerint Pál apostol tanítása adta az est alapfelvetését: „Tested a Szentlélek temploma”. Ez az Ige arra szólította fel a felekezeteket, hogy közösen küzdjenek egy olyan társadalomért, amely megbecsüli az emberi méltóságot, nem állít akadályokat Isten gyermekei elé, hanem lehetővé teszi számukra, hogy szabadságban éljenek.

Kovács Dániel baptista lelkész az istentiszteletet és imaalkalmat bevezető imájában Jézus Krisztusnak, a szentnek, a felkentnek, az örök halálból megváltónak ajánlotta, és kérte, hogy Isten Szent Szelleme, a Szentlélek által mindenki meghallja az Ige üzenetét, megtapasztalja az Úr jelenlétét. „Hittel jöttünk az Úr házába Isten Igéjét hallgatni. Lássuk meg az Isten munkáját minden felekezetben és lelkipásztoraikban.”
Az imaalkalom kezdetén a felekezetek képviselői felolvasták az imaest szentírási részeit: 2Móz/Kiv 3,4–10: Isten megszabadítja azokat, akik nyomorúságban vannak; Zsolt 24,1–6: Uram, mi vagyunk az a nemzedék, akik hozzád folyamodunk; 1Kor 6,9–20 „dicsőítsétek tehát Istent testetekben...;” Mt 18,1–7: „Jaj a világnak a botránkozások miatt!” 

Az igehirdető, Berze János református lelkész tanítása elején felolvasta az idei imahét útmutatóját összeállító karibi térségi keresztények üzenetét: „… az egyház aggodalmát fejezi ki a pornográfia elterjedésével kapcsolatban, különösen azzal, ami az interneten terjed. A pornográfia súlyos következményekkel jár az emberi méltóságra nézve, főleg a gyerekekre és a fiatalokra jelent veszélyt. A szexualitás Isten ajándéka, a visszaélés ezzel az ajándékkal a pornográfia révén mindenkit, aki műveli és használja, rabigába hajt és leértékel. Isten nem tekint érzéketlenül nyomorúságukra, és a keresztényeket is hasonlóképpen arra szólítja fel, hogy ők se legyenek érzéketlenek. Pál apostol azt írja, arra hívattunk, hogy testünkben dicsőséget adjunk Istennek.”

A lelkipásztor majd arról beszélt, hogy Isten Igéjéből tudjuk meg, kicsoda az Úr, milyen Ő, és hogyan cselekszik. Szabadítása személyében rejlik, és nem attól függ, hogy mi hitben milyen mélységekben járunk. „Nem bennünk rejlik, nem a mi személyünktől függ, hogy meggyógyulunk-e testi-lelki bajainkból, hitetlenségünkből. Jézus a szabadító, aki harcol értünk. Ő látja, miért került a világ ebbe a nyomorult helyzetbe: a bűnök, a szenvedélybetegségek, a függőségek mit okoztak, hogyan vitték rabszolgaságba az embereket… Aki megteszi a bűnt, az a bűnnek a rabszolgája – a kegyelem Isten ajándéka. A szabadítás Isten cselekedete. Az Úr hatalmas a harcban. Ő jön, és segítségével érkezik, amikor hittel, bizalommal és akarattal akarunk gyógyulni és szabadulni.” 

Berze János személyes tanúságtételében elmondta, meg kell látnunk, hogy Jézus sokféleképpen szól hozzánk, még a betegségeken keresztül is meglátogathat. Egy Down-szindrómás gyermekeket nevelő, családos egyházi csoportban több szülő tett tanúságot, hogy beteg családtagjaik által hogyan érkezett el az Úr hozzájuk: a szabadító, a győztes Isten. „Vállaljuk fel a lelki harcot, és engedjük meg Jézusnak, hogy közénk jöjjön, reményt hozzon a kétségbeesésbe, hittel és akarattal kérjük, hallgasson meg minket, hogy szabadítása erejében élhessünk” – fejezte be beszédét az igehirdető.

Az istentisztelet végén a baptista, evangélikus, református és katolikus lelkipásztorok azért imádkoztak, hogy Jézus áldozata által meggyógyuljanak a testi-lelki sebek. A családokban, ahol fájdalmak és félelmek között élnek, Jézus Krisztus által gyógyuljanak meg és rendeződjenek a kapcsolatok. A gyülekezetek elöljárói bölcsen képviseljék az Urat, hogy a közösségi tagok és a különböző felekezetek egymás között is szeretetben tudjanak élni. 

Az imaalkalom alatt ismét a baptista gyülekezet kórusa szolgált énekekkel, amelyek segítették Isten Igéjének üzenetét befogadni, megerősítették a találkozást, az egységet a jelenlevők között.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!