Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2020. 01. 17.


Antal és Antónia, valamint Örs napja.

Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki: Így szól az ÚR… Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem! (2Móz 10,3)

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok! (Mt 10,16)

Olvasmányok: Kol 2,1–7 és Mk 3,20–30

 

Lelki útravaló a mai napra

A Bibliát ismerők hamar felismerik, hogy az egyiptomi szabadulás történetéből való az ószövetségi ige. Mózes és Áron – látszólag – úgy ment az egyiptomiak közé, mint juhok a farkasok közé, de valójában tőlük kellett volna rettegnie a fáraónak, hiszen az Atya küldte hozzá követeit, hatalmával felruházva.

Krisztus-hívő emberként ilyen bizonyossággal végezheted feladataidat, ha rábízod magadat teljes szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Mindezekkel ráhagyatkozhatsz. Nem véletlenül áll így a Szentírásban, mert ha az ember szíve, lelke, elméje, ereje nem rá hagyatkozik, akkor egyből gyarapodnak az akadályok és a küzdelmes megfeszülései életünknek, amelyeket nem tudunk legyőzni. Ha viszont Istenre hagyatkozunk, akkor e világ dolgai is engedelmeskednek nekünk.

Lukács tolmácsolásában a hamis sáfár történetében olvashatunk egy, a mai újszövetségi igére rímelő szakaszt: „…e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.” (Lk 16,8–9)

Látszólag nyereségvágyó, ügyeskedő hozzáállás ez, de Isten ismeri a szándékainkat: ha a tőle tanult hit, remény, szeretet a motiváló erő, akkor a világ mammonjai (földi, anyagi hatalmai) sem győzhetnek felettünk.

*

Drága Istenem! Köszönöm, hogy a hétköznapokban is felruházol erővel, hogy a mindennapok terhei, kötelességei közben is tudjak boldogulni.
Hányszor érzem magam úgy, mintha farkasok közé keveredett bárány lennék! Ilyenkor te adj nekem erőt, és tölts be lelkeddel, hogy leküzdjem elakadásaimat, amelyek elfordítanák tőled szívemet és akaratomat.
Add, hogy terád tudjam bízni egész életemet! Ámen.Szerző: Gerlai Pál

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, 2019, 536 oldal, 2000 Ft.) című kötetben is olvashatóak.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran