Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 04. 26.


Ervin napja.

Így szól az Úr: Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok rám, és finomat ehettek! (Ézs 55,2)

Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Ember­fia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. (Jn 6,27)

Olvasmányok: Lk 24,36–47 és Róm 13,1–7

 

Lelki útravaló a mai napra

Jézus az ötezer ember megvendégelése után mondta ezt annak a sokaságnak, amely királlyá akarta őt tenni. Azt hitték, hogy a földi táplálék az élet feltétele, ezért nekik olyan király kell, aki kenyeret ad: bőségesen, a munka verejtéke nélkül, tizenkét tele kosár felesleggel. Jézus erre azt mondja nekik: tévedtek, mert nem a kenyér az élet feltétele, hanem én. Ha én veletek vagyok, akkor nektek ott is életetek van, ahol nincsen kenyér. Ne a kenyérgond miatt gyertek hozzám, hanem azért, hogy az én igém, az Isten szava legyen a kenyeretek – mert az az élet feltétele. Hallgassatok Isten igéjére, cselekedjétek akaratát, és akkor nem kell aggódnotok az életetekért. Akkor Isten majd gondoskodik rólatok: lesz kenyeretek is és minden, ami szükséges. Mi mennyire vesszük komolyan, hogy nekünk mindenekelőtt Jézust kell keresnünk, hallgatnunk és követnünk? Keressük ugyan Jézust, de csak addig és annyira, ameddig és amennyire ez nem veszélyezteti életünk feltételeit. Igényünk van Jézusra, de csak addig, amíg emiatt nem lesz kisebb karéj kenyér az asztalunkon. Urunknak valljuk Jézust, de csak ott és addig, ahol és ameddig ez nem jár semmilyen anyagi hátránnyal. Követjük Jézust, de csak addig, amíg ez nem jár áldozathozatallal. Követendőnek tekintjük Jézus szavát, de csak addig a határig, amíg az nem érinti földi jólétünket. Pedig akinek van Jézusa, annak egy olyan új, minőségileg tartalmasabb élete van, amely a szeretet mindennapi kenyerévé válik mások számára is.


Hálát adunk Neked, Urunk, hogy Jézusban, az élet kenyerében mindenkor megadod nekünk az élet valódi feltételét. Add felismernünk, hogy mindaz, amire rajta kívül alapozzuk az életünket, nem képes megtartani minket. Kérünk, Lelkeddel támassz bennünk éhséget mindennap az élet valódi kenyere után, és add, hogy általunk mások is részesüljenek belőle: számukra is ő legyen az élet feltétele. Ámen.


Tamásy Tamás


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran