Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 06. 12.


Villõ, valamint János napja.

Akik megmenekültek közülük, elküldöm azokat a népekhez…, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet: vigyék hírül dicsőségemet a népeknek! (Ézs 66,19)

Jézus mondja: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. (Mt 28,18–20a)

Olvasmányok: Ef 3,11–14 és Fil 4,1–9

 

Lelki útravaló a mai napra

Kisfiammal egy üzletben bolyongunk, amikor meglát egy ismerős arcot, és huncut mosoly ül ki az arcára, az a fajta, melytől minden óvó néni, kislány és főleg anyuka elolvad. Amikor közelebb ér az ismerős hölgy, hangosan köszönti őt. Majd látva apja bizonytalanságát, rögtön tájékoztatni igyekszik: ő az óvodában a hírvivő. Apa is mosolyogni kezd, ki tudja, mi jár a fejében, amikor a gyerek úgy érzi, ezt még magyarázni kell: ő jön be a csoportba egy papírral, és megbeszéli az óvó nénikkel, ki hiányzik aznap a csoportból. Később, amikor elmeséltem a hölgynek a jelenetet, ennyit fűzött hozzá: „De jó lenne, ha csak ennyi lenne a feladatom!”

Népmesékben gyakran megjelenő fordulat vesztes csaták után, a totális megsemmisülés leírásaként: „Még hírmondó sem maradt...” Ha már az sincs, aki hírül adja a vereséget, ott már tényleg nincs miről beszélni... Igénkben viszont maga az élő Isten küldi hírvivőit, hogy beszéljenek Istenről és az ő szabadításáról. Van kit küldeni, és van miről beszélni. Nem a hiányzókról, de az Isten győzelmes szabadításáról. Arról, hogy a csata vesztésre állt, de előállt valaki, aki mögé fel lehetett és fel lehet sorakozni, mert övé a végső győzelem.

Úti imádság

Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem.
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...
Ámen.

(Patrik püspök, Írország apostola)


Zsóri-Ments Orsolya


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran