Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 07. 12.


Izabella és Dalma, valamint János napja.

Így szól az Úr: Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. (2Móz 19,5)

Mert [Isten] szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. (2Tim 1,9)

Olvasmányok: Gal 3,6–14 és Jak 5,7–12

 

Lelki útravaló a mai napra

A Tóra - Mózes öt könyve - legfontosabb mondatai azok, melyekben Istennek, az Úrnak a különleges közelségéről, törődéséről van szó. A szövetség vagy frigy, ahogy másként, hagyományosan nevezik, egy kölcsönös szerződés mintáját követi: mindkét fél ígéretet tesz arra, hogy a szerződésben foglaltakat betartja; a nép - mint az a későbbiekből kiderül - rendszeresen kollektíve megszegi a vállalt szerződést, és hűtlen Jahvéhoz; de Isten hű marad; sőt új szövetség kötését kezdeményezi.

Johannes Coccejus (1603-1669) több, haladó szemléletű kortársához hasonlóan úgy vélte, az Isten és az ember viszonyának alapja a szövetségi teológia, melyet azonban kétoldalú szövetséggé kell nemesíteni: nem elég az embernek csupán azt elfogadnia, hogy a szövetség keretében kap az Istentől, neki is el kell magát köteleznie Isten szolgálatában. Az ember a bűnbeeséssel elbukta az eredeti szövetséget, de utódja Krisztusban elnyerheti a második, úgynevezett kegyelmi szövetséget, ha megtér Istenéhez.

Pál apostol ebben a levélbeli részletben azt hangsúlyozza, hogy Isten döntött népe megmentése mellett, és ezt emberi szavakkal, konkrét emberek személyiségén keresztül megszűrve, az általuk elmondott hívó szó által fogja véghez vinni.

Urunk, szeretnénk hozzád tartozni, de nehéz a hozzád való hűség, hiszen sok káprázat - szirénhang - akar minket magához vonzani. Ezért nem cselekedeteinkben bízunk, hanem a Te hűségedben. Minden bukásból tanulni akarunk, melyet eleink elkövettek. Ezért ne engedd, hogy feledjük a múltat, de segíts minket abban is, hogy utat találjunk a jövőben rejlő lehetőségek felismeréséhez! Ámen.


Réz-Nagy Zoltán


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran