Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 09. 13.


Kornél, valamint Amáta, Ludovika, Virgínia napja.

Miért is ad [Isten] a nyomorultnak világosságot és életet annak, aki megkeseredett, akik várják a halált, de hiába. (Jób 3,20–21)

Mivel [Jézus] maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. (Zsid 2,18)

Olvasmányok: Mt 12,15–21 és Mt 14,22–36

 

Lelki útravaló a mai napra

Vannak olyan élethelyzeteink, amelyekben azt érezzük, be vagyunk zárva, be vagyunk kerítve. Nincs játékterünk, nincs levegőnk, mintha présben lennénk. Nem látjuk a fényt életünk alagútjában. Nem találjuk labirintusunk kijáratát. Hasonlót élhetett át József a kút és a börtön mélyén. Vagy Isten népe Egyiptomból menekültében: előttük a Vörös-tenger, mögöttük a fáraó serege, bennük pedig a pánik.

Megrázó Jób őszintesége. Egész vagyonának, gyermekeinek, egészségének elvesztését úgy éli meg, mint aki elől Isten zárt el minden utat. Van-e értelme az életének az útvesztőben? Van-e értelme az életemnek parkolópályán? Van-e értelme Istent keresni, amikor nem értem az útjait? Az a legfélelmetesebb, amikor azt sem tudom, jót akar-e nekem vagy rosszat? A halál kiút lehetne ebből a présből...

A Gecsmáné-kert az olajprésről kapta nevét. A gyötrelem helyének neve tökéletesen kifejezi Jézus lelkiállapotát. Présben van. Meneküljön-e a kereszt kínjai elől? Vagy láthatja Isten arcát, miközben a halálba hanyatlik? Jézus miatt tudhatom: nincs olyan életkörülmény, nincs olyan mélység, ahol ne lenne ott Isten. Ahol - emberi logikát és értelmet meghaladó módon - meg ne tapasztalhatnánk, hogy számontartottak vagyunk.

És né­ha köd­be érek.
Az út, mi­nek irá­nyát
ma­gam szab­tam meg,
el­hagy.
Nem lát­szom. Fé­lek.
Az­tán -
amint fű­tő­test fe­lett
lát­ha­tó a le­ve­gő -
ki­raj­zo­ló­dik ar­cod,
köd­dé lett le­he­le­ted.

Jól van hát,
ma­gam meg­adom.
Le­gyek jó­szá­god vagy mag­za­tod,
Is­ten.
Te­relj vagy nö­velj ma­gad­ban.
Hoz­zád sze­gő­döm,
Nincs kí­vü­led.

Hogy fény­be vonsz,
vagy föld­be nyomsz,
még nem tu­dom.

A fény sá­tor,
a föld akol
bir­to­ko­don.

(Kertész Eszter: Zsoltár ködben)


Cserhátiné Szabó Izabella


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran