Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 10. 09.


Dénes, valamint Andor, András, Andrea, Endre napja.

Jákób így szólt: Induljunk, menjünk föl Bételbe! Oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam. (1Móz 35,3)

Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. (Ef 5,20)

Olvasmányok: ApCsel 9,36–42 és Mt 21,23–27

 

Lelki útravaló a mai napra

Arra jöttem rá, hogy nem az az elsődlegesen lényeges, hogy mi történik az emberrel, hanem sokkal inkább az, hogy milyen lelkülettel éljük meg a történéseket. Nem az az elsődleges, hogy milyen ital van a poharunkban - nem mondom, az sem mellékes persze -, a poharunk tartalmánál mégis lényegesen fontosabb, hogy milyen lélekkel, milyen lelkülettel emeljük szánkhoz azt a poharat.

A Biblia emberei nem voltak irigylésre méltó emberek, akár a körülményeiket, anyagi, egészségi állapotukat, a történetüket vagy a személyiségüket nézve. Ha csak például a két mai igeversben „érintett” szereplőkre tekintünk: Jákóbra és Pálra, állandó úton levés és bizonytalanság, küzdelem, rejtélyes, gyógyíthatatlan betegség, életre szóló sérülés, megküzdés a régivel és nekifeszülés az újnak, ahogy a múltjuk üldözi őket, a jelenük pedig ellenáll nekik, stb., stb.
És mégis, mindennek állandó része, velejárója a vissza-visszatérő, de inkább állandóan jelen lévő hálaadás. Más alapon, de mindkettőjük a történetének, személyiségének, állapotának, ilyen-olyan körülményeinek - a szívük, a lelkük - mélyén ott van az egészen bensőséges kapcsolat Istennel. Mint valami háboríthatatlan tengermélység, ahova nem jutnak el a felszínen dúló viharok és tengeri csaták. Ott van a te történeted, a te mai pillanatnyi élethelyzeted, a te szíved mélyén is.

Uram, engedd ma felfedeznem a nap forgatagában a szívem mélyén azt a háborítatlan tengermélységet, melyet irántam való szereteted, jóságod és Krisztusban való elszakíthatatlan hozzád tartozásom jelent! Engedd, hogy ennek megélése gyakran indítson ma hálaadásra, oltárrá válhasson számomra mindaz, amivel ma dolgom lehet: a reggeli kávé tűzhelye, az asztal, mely mellé leülök, a gépem, telefonom kijelzője, melyre éppen most tekintek! Ámen.


Németh Zoltán


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu, vagy kövesse a Napi ige – Örömüzenet sorozat Facebook oldalát: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato

Az Evangélikus.hu alkalmazás – benne a napi igével és a lelki útravalóval – ingyenesen letölthető androidos mobiltelefonra a Google Play áruházból: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.evangelikus.app illetve almás készülékekre az App Store-ból: https://apps.apple.com/us/app/evang%C3%A9likus-hu/id1538987982