Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 10. 11.


Brigitta, valamint Hont napja.

Jaj azoknak, akik… a harci kocsik tömegében bíznak és az abba fogott lovak nagy erejében; de… nem folyamodnak az Úrhoz. (Ézs 31,1)

A mi alkalmasságunk Istentől van. (2Kor 3,5)

Olvasmányok: Jel 2,8–11 és Mt 21,33–46

 

Lelki útravaló a mai napra

Korunkban, legalábbis Európában, hosszúra nyúlik az „életre való felkészülés” ideje. Életünk negyedét, de néha többet is tanulással, képzéssel töltünk, hogy aztán a tudás birtokában keressük helyünket a világban, a nekünk való feladatot, megélhetésünk alapját. A tudásszint objektív mércéjén kívül sok helyen van alkalmassági vizsga is, mely általában valamilyen készség, emberi rátermettség igényét támasztja még a pályázóval szemben. Más helyzetben egy vállalkozás anyagi bázisának megteremtése jelenti ugyanezt az alapot. Sok szomorú adatot lehet olvasni arról, mégis milyen szűk rétege az emberiségnek, aki ezek bármelyikének a birtokában lehet.

A próféta szava óv a fölényes magabiztosságtól. Hiszen az élethez szükséges szellemi vagy anyagi eszközeink nem válhatnak öncéllá. Tudnunk kell, hogy nem a mi érdemünk, ha „jó helyre születtünk”. Nem attól leszünk „valakik”, amit megszerzünk magunknak. Tudásunkat, anyagi eszközeinket arra kaptuk, hogy környezetünk javát is szolgáljuk velük, hogy Isten akaratát keresve és neki hálát adva éljünk lehetőségeinkkel.

Pál apostol ennél is tovább megy: a Lélek szolgálatára való alkalmasságról beszél. Olyasmiről, ami végképp nem a karrierépítést, az anyagi vagy szellemi javak felhalmozását jelenti, hanem az élet kiteljesedésének egészen más oldalról való megközelítését. Ahogyan ő megfordult a damaszkuszi úton, úgy tud a mi életünk is fordulatot venni, amikor megtaláljuk helyünket Krisztus követőinek közösségében, megtaláljuk feladatunkat, életünk értelmét az örömhír terjesztésében. Életünk Krisztus ölelésében válik olyan értékké, melyet Isten jónak lát az örökkévalóság számára megőrizni.

„Áldó hatalmak oltalmába rejtve / Csak várjuk békén mindazt, ami jő. / Mert Isten őriz híven reggel, este, / Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.

Ha gyötri, bántja szívünket a régi, / És múlt napoknak terhe ránk szakad, / Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, / Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad.

S ha szenvedések kelyhét adod inni, / Mely színig töltött, keserű s nehéz, / Te segíts békén, hálával elvenni, / Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz!

És ha az úton örömöt adsz nékünk, / Ha szép napod ragyogva ránk nevet, / Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, / Hogy életünket szenteljük neked!

A csend köröttünk mélyen szerteárad. / Hadd halljuk azt a tiszta éneket, / Amely betölti rejtett, szép világod, / Hol téged dicsér minden gyermeked!”

(Dietrich Bonhoeffer, EÉ, 355)


Lacknerné Puskás Sára


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu, vagy kövesse a Napi ige – Örömüzenet sorozat Facebook oldalát: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato

Az Evangélikus.hu alkalmazás – benne a napi igével és a lelki útravalóval – ingyenesen letölthető androidos mobiltelefonra a Google Play áruházból: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.evangelikus.app illetve almás készülékekre az App Store-ból: https://apps.apple.com/us/app/evang%C3%A9likus-hu/id1538987982