Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 12. 04.


Borbála és Barbara, valamint Bettina, Boriska, Boróka napja.

Így szól az Úr: Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért. (2Kir 19,34)

Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. (ApCsel 9,31)

Olvasmányok: Kol 1,9–14 és Ézs 43,8–13

 

Lelki útravaló a mai napra

Miután asszír kézre került az északi országrész, Szanhérib Júda ellen fordult, és elkezdte szorongatni Jeruzsálemet. Már nem lehetett feltartóztatni: nem volt miből elég hadisarcot fizetni, és már nem lehetett visszatartani Egyiptomra hivatkozva sem. Büszkén vonult Sion ellen, és a tárgyalásra kijött küldöttektől ezt kérdezte: Kiben bíztál, hogy föllázadtál ellenem? [...] Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet?” Ekkor szólt Ézsaiás prófétán keresztül Istenünk, és tette ezt a fenséges kijelentést: „Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért... Lehet, hogy az ókori Kelet legerősebb hatalma támad, és lehet, hogy egy korabeli katonai tanácsadó egy ezüstdarabkát sem adott volna a főváros esélyeiért, de ha maga az Úr jelenti ki, hogy pajzsa lesz a városnak - akkor Jeruzsálem bevehetetlen marad. És az is maradt - az Úrban engedelmes bizalommal hívő Ezékiás idején. Szanhérib kudarcot vallva vonult vissza Ninivébe.

Az idők változnak és a nevek is. De minden kornak és mindenki életének megvannak a maga Szanhéribjei. Büszkén vonulnak szívünk várfalaival szemben. Megállíthatatlannak érezzük őket, és félelem tölt el minket. A tapasztalat és a szokásos logika teljesen esélytelennek nyilvánít minket. De legyen biztatás ez a mondat, melyet Ezékiás is kapott! Nekünk is van pajzsunk: a teremtő, megváltó és megszentelő Isten velünk van! Neki vannak még reményt üzenő tervei. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez mai szabadító csodáit, épp úgy, mint az asszír ostrom idején.

Légy pajzsom, Uram, Istenem! Látható és láthatatlan ellenségekkel szemben. Kívülről támadó ellenséggel és saját kishitűségemmel szemben is ments meg! Tudom, hogy nincs mire hivatkozni, de nem is kell. Önmagadért, egyszülött Fiadért kérlek, ragyogtasd fel nekem, közösségemnek, városomnak és népemnek szabadító reménységedet! Ámen.


Sefcsik Zoltán


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran