Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2020. 01. 14.


Bódog, valamint Félix, Vidor napja.

Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta! (1Móz 4,7)

Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre. (1Tim 6,11b)

Olvasmányok: 1Kor 2,11–16 és Mk 3,1–6

 

Lelki útravaló a mai napra

„Valahol valami eltörött, / valahol valami nincsen rendjén. / ...Künn a határban Káin zokog / a holt Ábel fölött” – olvassuk Dsida Jenő Valami eltörött című versében.

Kain és Ábel története arról szól, hogy különbözőek vagyunk. Vannak kicsik és nagyok, épek és sérültek, szegények és gazdagok. Kain neve azt jelenti, nyereség. Éva ujjongott így, amikor megszületett az elsőszülöttje. Ábel neve azt jelenti: pára, semmiség. Az egyenlőtlenség már születésüktől ott van közöttük. A szakadék pedig csak mélyül. Kain erős ember, földműves lesz, Ábel csak pásztor.

Miért Ábel áldozatát fogadja el Isten? Nem tudjuk. Leginkább azért, mert Isten szuverén Úr. Ugyan nem tekint Kain áldozatára, de le nem veszi róla a kezét. „Miért gerjedtél haragra…? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz” – szólítja meg Kaint, amikor távolodok tőle. A tragédia után is keresi vele a kapcsolatot: „Hol van Ábel, a testvéred?” (1Móz 4,9) A harmadik hang is a kegyelem hangja. Isten nem veszi el a gyilkossá lett Kain életét. „Bujdosó és kóborló légy a földön!” (1Móz 4,12) Aztán negyedszer is szól a kegyelem hangja, amikor Isten védelmébe veszi Kain életét.

Most már ő is ott van a kicsik és elesettek között. Semmije sincs, csak az Isten kegyelme. Ha megragadja, minden az övé.

*

Urunk, a kicsik, az Ábelek kiontott vére hozzád kiált a földről. Ha a közöttünk és bennünk élő Kainokra tekintünk, elfog a kétség és az aggodalom. Nincs vigasz, nincs mentség számunkra. Ha azonban kegyelmedre tekintünk, akkor felcsendül a tiszta mennyei szózat.
A te jeled van rajtunk. Hozzád tartozunk. Tieid vagyunk. Te pecsételtél el minket magadnak. Tart a kegyelem. Megtart a kegyelem. Hangja hazafelé hívogat. Ámen.Szerző: Makoviczky Gyula

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, 2019, 536 oldal, 2000 Ft.) című kötetben is olvashatóak.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran