Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2020. 02. 14.


Bálint és Valentin, valamint Cirill, Kürt, Valentina napja.

Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?! (2Sám 12,9a)

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére… (Zsid 12,1–2)

Olvasmányok: Mal 3,13–18 és 1Kor 9,1–12

 

Lelki útravaló a mai napra

A győzelem és a győzelemre törekvés az emberi élet egészét átjáró, így az emberi kapcsolatrendszer, társadalom egészét átszövő meghatározottság.

A kereszténység a győzelem mibenlétében, irányultságában, értelmezésében, elérésének módjában (is) teljesen eltér a világi megközelítéstől. Minket nem a másik legyőzése vezérel, hanem segítése, nem a magunk mások fölé helyezése, hanem épp fordítva: a másik embert magunknál különbnek tartjuk (Fil 2,3b). A győzelem – önmagunk legyőzése. A győzelem – célba érkezés, ahol a cél a mennyország, az Istennel teljességében megélt tökéletes közösség, ahova sokan megérkezhetnek, és ahol minden befutó győztes. A győzelem – térnyitás Isten akaratának érvényre jutásához. Mai igénk erről szól. Nem általánosságban, hanem személyre szólóan egyes emberre lebontva, nekem.

Amennyiben győzni szeretnék, sőt a végső győzelemig győzedelmes életet élni, meg kell szabadulnom a célba jutásban akadályozó fölösleges terhektől és a bűntől (ami már önmagában is teher), tántoríthatatlanul és a rendelkezésre álló rövid idő sürgetését átérezve kell befutnom az előttem álló pályát. Legfőképpen pedig Jézuson kell tájékozódnom, akit a kereszten haldokolva senki nem tarthatott győzedelmesnek (miközben ő épp ott és akkor emelte a győzelmet teljesen új megvilágításba), és aki ma is él, és ígérete szerint velünk van – győztesként győzelemre segítve minket.

*

Győzelmes Jézus, köszönöm, hogy győzelmeim mögött te vagy. Jól tudom, érdemem semmi bennük, de a te nagyságod, szereteted és jóságod kisugárzik belőlük. Azt is köszönöm, hogy vereségeimből, veszteségeimből te segítesz talpra állni. Ámen.Szerző: Bakay Péter

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, 2019, 536 oldal, 2000 Ft.) című kötetben is olvashatóak.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran