Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2020. 09. 15.


Enikõ és Melitta, valamint Dolóresz, Doloróza, Roland napja.

Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki… (1Móz 12,4a)

Akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. (Gal 3,7)

Olvasmányok: Jn 9,24–38(39–41) és 2Kor 4,7–18

 

Lelki útravaló a mai napra

A mára kapott ószövetségi ige Isten Jézus Krisztusban beteljesedő szabadításának, az üdvtörténetnek a nyitánya. A zeneművek nyitányához hasonlóan ebben a tömör igei nyitányban is már felfedezhető, meghallható az egész monumentális isteni alkotás főtémája, meghatározó dallama. Ez pedig az az Istenbe kapaszkodó, bizodalmas hit, amelynek szimbolikus megtestesítője, prototípusa, etalonja Ábrahám (régi nevén Abrám), akit joggal nevezünk minden hívők atyjának.

Az ő hite nem vakhit, nem hiszékenység, hanem Isten személyesen megszólító, elhívó és elküldő szavára adott engedelmes válasz: „Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki.” Abrám döntésének titka nem az ő bátorsága, hanem az az isteni ige, amely hitet teremthet a mi szívünkben is. Az élő és éltető hit forrása az az isteni ígéret, amely egyben áldás is: „…áldás leszel… általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.”

A kapott ige, az áldás nem privatizálható, hanem megosztandó. Ahogyan erről Dietrich Bonhoeffer tanít: „Az áldás továbbadásra vár, emberekre, akik egymásnak adják. Aki áldott, maga is áldás. Nincs nagyszerűbb, mint az, ha egy ember áldássá lesz mások számára. Nemcsak segítő, társ, barát, hanem áldás.”

Ez mai napunknak is nagy esélye és reménye: áldást kapunk, hogy mások számára is áldássá legyünk!

*

Hálát adunk, Urunk, hogy Ábrahámhoz hasonlóan a mai napon minket is név szerint megszólítasz, elhívsz és elküldesz igéddel, ígéreteiddel, áldásoddal embertársaink közé.
Teremts bennünk Lelked által tiszta szívet, egyedül benned bízó, rád hagyatkozó, engedelmes hitet.
Szent Brigitta szavaival kérünk: „Uram, mutasd meg utadat, és tégy késszé, hogy azon járjak.” Ámen.Szerző: Gáncs Péter

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2020-as lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok a Napi ige – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, 2019, 536 oldal, 2000 Ft.) című kötetben is olvashatóak.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran