Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2021. 05. 04.


Mónika és Flórián, valamint Szilvánusz napja.

Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. (Zsolt 138,3)

Mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt... (Róm 10,12)

Olvasmányok: 1Sám 16,14–23 és Dán 9,20–27

 

Lelki útravaló a mai napra

„Gyökértelen az írás, a szó nyomán szerzett tudás, ha hiányzik az alap: a szemlélet, a tapasztalat” – írja Öveges József Kísérletezzünk és gondolkozzunk! című könyvében. A piarista pap-tanár megállapítása persze nem csak a természettudomány területén igaz. Hasonlóan érezhetünk az írások és szavak alapján az Istennel kapcsolatban gyűjtött tudásunk vonatkozásában is.
A mára kijelölt igék nyomán két olyan ember alakja jelenik meg előttünk, akik számára az istenkép nem átvett szavakra építő gyökértelen tudáson, hanem saját személyes tapasztalaton alapul. Ez formálja szemléletüket. A zsoltáros – a hagyomány szerint maga Dávid király – és Pál apostol is úgy vall Isten odafigyelő szeretetéről és bőkezű segítőkészségéről, mint akik a saját életükben tapasztalhatták meg ezek áldásait. Azt, hogy Isten meghallgatta Dávidot, amikor a kísértésben elbukott király a mélységből kiáltva kért segítséget. Azt, hogy az ítélkezéstől elvakult Saul szemeit Isten személyválogatás nélküli szeretetével nyitotta fel az igazság meglátására. Fontos szerepe lehet istenismeretünkben az írás és szó nyomán szerzett tudásnak, de hit ezekből akkor és ott születik, ahol a szavakhoz személyes élményként társul a tapasztalat és az arra építő szemlélet. Fedezzük hát fel tudatosan életünkben Isten jelenlétének jeleit!

*

Látó szemekért könyörgök ma hozzád, Istenem. Add, hogy életemben észre tudjam venni jelenléted, gondoskodó szereteted és megbocsátó irgalmad csodáit. Segíts, hogy ne csak tudjak rólad, hanem bízni is merjek benned, hogy mindennapi dolgaimban számoljak veled. Hallgass meg, amikor e mai napra is tőled kérek erőt és útmutatást. Ámen.

Szerző: Cselovszky Ferenc

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2021-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

Az egész évre vonatkozó igék, igemagyarázatok és imádságok az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára (Szerkesztette: Galambos Ádám, Gyülekezeti és Missziói Osztály, Luther Kiadó, 2020, 536 oldal, 2000 Ft.) című kötetben is olvashatóak.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu, vagy kövesse a Napi ige – Örömüzenet sorozat Facebook oldalát: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato

Az Evangélikus.hu alkalmazás – benne a napi igével és a lelki útravalóval – ingyenesen letölthető androidos mobiltelefonra a Google Play áruházból: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.evangelikus.app illetve almás készülékekre az App Store-ból: https://apps.apple.com/us/app/evang%C3%A9likus-hu/id1538987982