IgeIdő

IgeIdő

Share this content.

Szöveg: Északi Evangélikus Egyházkerület lelkészei
Az Északi Evangélikus Egyházkerület lelkészeinek napi áhítatai a bibliaolvasó Útmutató 2015-ös újszövetségi igéi alapján.

Néhány évvel ezelőtt Mt 118 címmel igehirdetési kötetet jelentettünk meg, ahol az északi egyházkerület lelkészeinek igehirdetései voltak olvashatók, Máté evangéliumának egy-egy szakasza alapján. Most egy olyan gyűjteménnyel jelentkezünk, amelyben a bibliaolvasó Útmutató 2015-ös újszövetségi igéihez fűzött rövid magyarázatokat, elmélkedéseket olvashatnak.

Reméljük, hogy ezzel is a napi elcsendesedéshez tudunk hozzájárulni, hiszen az Isten előtti megállás ilyen formájára mindnyájunknak szüksége van. Emellett egyházunkban erősödhet az összetartozás érzése, hiszen az olvasó különböző szolgálatokban álló lelkészek teológiai látását és kifejezésmódját is megismerheti.

A napi áhítatok a Magyarországi Evangélikus Egyház www.evangelikus.hu című honlapjáról érhetők el, kétféleképpen is. Egyrészt a Lelki táplálék rovatban, az adott nap igéjéhez csatlakoztatva olvashatók, másrészt az Igeidő cím alatt összegyűjtve is elérhetők. Az esztendő végén akár kézbe is tudjuk venni a gyűjteményt, az egyes áhítatokat kinyomtatva és egybekötve.

Köszönöm az egyházkerület lelkészeinek önzetlen munkáját. Hálás vagyok azon köztiszteletben álló nyugdíjas lelkészeknek is, akik a lektorálásban segítettek. Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettessel a szerkesztés bizonyos feladatit tudtam megosztani, Horváth-Hegyi Áron pedig, aki öt éven át szolgált püspöki titkárként, a tőle megszokott alapossággal rendkívül sok háttérmunkát végzett.

Legyen áldás az Igeidő napi olvasásán. Ezen keresztül is mélyüljünk lelkiségünkben, és erősödjünk az összetartozás érzésében!

2015 évi igéjével köszöntöm az olvasót: „Fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére” (Róm 15,7).

Erős vár a mi Istenünk!


Dr. Fabiny Tamás
az északi evangélikus egyházkerület püspöke

Tartalom - az eddig megjelent napi áhítatok

2015-01-01 - A mennyei kardiológusnál (Kol 3,15), szerző: Szeverényi János
2015-01-02 - Nem délibáb (Róm 5,2), szerző: Túri Krisztina
2015-01-03 - Érték és mérték (Lk 12,15), szerző: Győri Péter Benjámin
2015-01-04 - Kettős hatástalanítás (Mt 6, 12), szerző: Kustra Csaba
2015-01-05 - Összekapcsoló szókapcsolat (Mt 6,9), szerző: Gerlai Pál
2015-01-06 - (Ki)választott nemzetség (1Pt 2,9), szerző: Keczkó Pál
2015-01-07 - Istent dicsőítse szolgálatunk! (1Pt.4,11), szerző: Molnár József
2015-01-08 - Jöjj, add tovább! (2Kor 4-5), szerző: Tóth Melinda Anna
2015-01-09 - Közelebb Hozzá (Jak 4,8-9), szerző: Malik Péter Károly
2015-01-10 - A tanúskodás többet jelent a szavaknál (1Tim 2,5-6), szerző: Johann Gyula
2015-01-11 - Előre menekülés (Jn 6,67-68), szerző: Kovács Viktor
2015-01-12 - Akkor is az enyém vagy! (ApCsel 15,11), szerző: Baranka György
2015-01-13 - Használati utasítás (Ef 5,8), szerző: Balázs Viktória
2015-01-14 - Nyitott szívvel (ApCsel 16,14), szerző: Novotny Dániel
2015-01-15 - Légy világossághordozó (Mt 5, 14), szerző: Buday Barnabás
2015-01-16 - Keressétek az Urat! (Róm 9,16), szerző: Pintér János
2015-01-17 - Várni egy életen át (Lk 12,36), szerző: Gazsóné Verasztó Teodóra
2015-01-18 - Akkor majd táncolva (1Tim 6,7-8), szerző: Liszka Viktor
2015-01-19 - Kegyelem (2Kor 12,9), szerző: Lacknerné Puskás Sára
2015-01-20 - Határtalan bizalom (Mt 8,8), szerző: Selmeczi Lajos Péter
2015-01-21 - Mandátum (Mt 28,18-19), szerző: László Virgil
2015-01-22 - Az élet vize (Jel 22,1-2), szerző: Zólyomi Mátyás
2015-01-23 - Mégis közel (Ef 2,17), szerző: Cserhátiné Szabó Izabella
2015-01-24 - Időtálló értékünk (Jn 8,36), szerző: László Milán
2015-01-25 - Az igazi kincs (Mt 6,19-21), szerző: Dechertné Ferenczy Erzsébet
2015-01-26 - Dönts okosan (ApCsel 5,29), szerző: Zsugyel Kornél
2015-01-27 - Szabadságra megszabadítva (2Kor 3,17), szerző: Hafenscher Károly
2015-01-28 - Krisztusban meghaltam, hogy éljek (Róm 6,11), szerző: Adámi László
2015-01-29 - Törhetetlen a törékenyben (2Kor 4,8-9), szerző: Sztankó Gyöngyi
2015-01-30 - Te hogyan dolgozod föl? (), szerző: Endreffy Géza
2015-01-31 - Harc a hűtlenség ellen (2Tim 2,13), szerző: Jakab Béla
2015-02-01 - Leborulnak előtted (Jel 15,4), szerző: Lindákné János Zsuzsanna
2015-02-02 - Futásunk (Zsid 12,1–2), szerző: Zsarnainé Urbán Nóra
2015-02-03 - Megnyílt a menny (Mt 3,16), szerző: Németh Mihály
2015-02-04 - A vádlottak padján (Róm 8,1), szerző: Koczorné Heinemann Ildikó
2015-02-05 - Az apa ajándékai és az Atya ajándéka (Mt 7,11), szerző: Fabiny Tamás
2015-02-06 - Látlak! (Mt 5,8), szerző: Kőháti Dorottya
2015-02-07 - Nála nélkül semmit (Kol 3,16), szerző: Blatniczky János Dániel
2015-02-08 - Onnan felülről (Jak 3,17), szerző: Horváth-Hegyi Áron
2015-02-09 - Isten ismeretének öröme (Róm 8,34), szerző: Bozorády Ildikó
2015-02-10 - Az örökség (Jak 2,5), szerző: Andrejek-Györfi Judit
2015-02-11 - Jótett helyébe... (Gal 6,9), szerző: Bartha István
2015-02-12 - Ha kinyílik egy ajtó (1Jn 5,20), szerző: Lacknerné Puskás Sára
2015-02-13 - Kísér a kísértés (Mt 6,13), szerző: Thuránszky István
2015-02-14 - Rendíthetetlenül (Fil 1,27), szerző: Fabiny Tamás
2015-02-15 - Aki kősziklára épít, megtartatik (Mt 7,24), szerző: Keczkó Szilvia
2015-02-16 - Tamáskodj, és bízva bízzál! (Júd 22), szerző: Gáncs Tamás
2015-02-17 - A legjobb üzlet (1Pt 3,9), szerző: László Milán
2015-02-18 - Elhiszed? (Mt 17,22–23a), szerző: Molnár Lilla
2015-02-19 - Az emberi kaland (Ef 2,19), szerző: Laczi Roland
2015-02-20 - Örömének (Jel 15,3b), szerző: Barthel-Rúzsa Zsolt
2015-02-21 - A megváltás Isten ajándéka Krisztusban (2Tim 1,9), szerző: Fischl Vilmos
2015-02-22 - Böjti biztatás (2Kor 5,6–7), szerző: Balogné Vincze Katalin
2015-02-23 - Boldog szem, boldog fül (Mt 13,16), szerző: Balázs Tibor
2015-02-24 - A bűn elválaszt (1Jn 2,12), szerző: Lajtos János
2015-02-25 - Becsületbeli ügyek (1Thessz 4,11), szerző: Laborczi Géza
2015-02-26 - A lator esélye (Lk 23,42), szerző: Veperdi Zoltán
2015-02-27 - A szeretet türelme (Róm 14,1), szerző: Eszlényi Ákos
2015-02-28 - Ha szerettem, el mért engedtem? (1Jn 5,3), szerző: Molnár Erzsébet
2015-03-01 - Összetartozás (Róm 8,35a), szerző: Albert Gábor
2015-03-02 - Köszönöm (Fil 4,6), szerző: László Virgil
2015-03-03 - Akiben nincs változás (Jak 1,17), szerző: Lindákné János Zsuzsanna
2015-03-04 - Gyógyító imádság (Jak 5,15), szerző: Németh Mihály
2015-03-05 - „Készenlétes megajándékozottak" (Mt 22,9–10), szerző: Valentínyi Erzsébet
2015-03-06 - Megbékélt dicsekvés (Róm 5,11), szerző: Lacknerné Puskás Sára
2015-03-07 - Jó-e az irány? (Zsid 1,14–2,1), szerző: Krámer György
2015-03-08 - Fölfelé élünk (Lk 13,13), szerző: Varga Gyöngyi
2015-03-09 - Új szövetségben (Fil 3,3), szerző: Horváth-Hegyi Áron
2015-03-10 - Az éltető szeretet (Róm 5,5a), szerző: Bozorády Ildikó
2015-03-11 - Az újjászületés fürdője (Tit 3,4–5), szerző: Győri Péter Benjámin
2015-03-12 - Ő a békesség maga (Jn 16,33b), szerző: Chikán Katalin
2015-03-13 - Megnyugtató ígéret (Mt 18,20), szerző: Buday Zsolt
2015-03-14 - Céltudatosan (Fil 3,10), szerző: Veperdi Zoltán
2015-03-15 - Békesség és egyetértés (Róm 15,5–6), szerző: Pángyánszky Ágnes
2015-03-16 - Tartós igeidő - megtartó ige (Jn 14,23), szerző: Szakács Tamás
2015-03-17 - Bejutási küszöb (Mt 7,21), szerző: Laczi Roland
2015-03-18 - Tudom, kiben hiszek? (2Tim 1,12b), szerző: Dobó Dániel
2015-03-19 - A Kegyelem dolgozik (Róm 9,20a), szerző: Varga Gyöngyi
2015-03-20 - Diadalmaskodott rajtuk (Kol 2,15), szerző: Horváth-Hegyi Olivér
2015-03-21 - Neki kipakolhatsz (1Jn 1,9), szerző: Péter Zoltán
2015-03-22 - Az út (Lk 13,29), szerző: Fodor Viktor
2015-03-23 - Ő a teljes életünk ismerője (Mk 2,17), szerző: Zsarnai Krisztián
2015-03-24 - A Megbízó erejével (1Kor 4,2), szerző: Füke Szabolcs
2015-03-25 - A tisztánlátás lehetősége (Mt 17,5b–7), szerző: Lajtos János
2015-03-26 - Veled vagyok (ApCsel 18,9b–10a), szerző: Kőháti Dorottya
2015-03-27 - Mindig lehet újat kezdeni (1Jn 2,1b), szerző: Roszík Gábor
2015-03-28 - Ezután is megszabadít (2Kor 1,10b), szerző: Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia
2015-03-29 - A mindenség egyetlen Ura (1Kor 8,6a), szerző: Pintér János
2015-03-30 - A remény beteljesedése (Lk 1,68), szerző: Gombor Krisztián
2015-03-31 - A világ Világossága (Ef 5,11.13), szerző: Blázy Árpád
2015-04-01 - A győztesek éneke (Jel 19,1b), szerző: Balázs Tibor
2015-04-02 - Válasszatok addig, míg tart a nap (Lk 14,17b), szerző: Torzsa Tamás
2015-04-03 - Megállok csendben keresztfádnál (Mt 27,39–40), szerző: Melich Mihály
2015-04-04 - Honnan hova (Jn 16,27–28), szerző: Kovács Viktor
2015-04-05 - Egy felfedezett közösség (Lk 10,21), szerző: Kustra Csaba
2015-04-06 - Élet félelem nélkül (Jel 1,17–18), szerző: Györfi Mihály
2015-04-07 - Diadal a gyászban (1Kor 15,57), szerző: Koczorné Heinemann Ildikó
2015-04-08 - Én gyerek akarok maradni… (Lk 18,16), szerző: Szabó András
2015-04-09 - A Jóreménység foka (2Thessz 2,16–17), szerző: Sághy Balázs
2015-04-10 - Az igazság szolgái vagyunk (Róm 6,18), szerző: Hokker Zsolt
2015-04-11 - Viharban is békesség (Róm 15,33), szerző: Baranka György
2015-04-12 - Tényleg ilyen sokra tartasz engem, Uram? (Mt 5,13), szerző: Sztojanovics András
2015-04-13 - Mi mozgat? (Fil 2,3), szerző: Bence Imre
2015-04-14 - Horgony a kárpit mögött (Zsid 6,19), szerző: Kézdy Péter
2015-04-15 - Az ima utat nyit Istenhez, és nyitva is tartja (ApCsel 16,25), szerző: Johann Gyula
2015-04-16 - Itt az ideje, hogy hazainduljunk! (Lk 15,18), szerző: Endreffy Géza
2015-04-17 - Kinek van joga ítélni? (Jak 4,12), szerző: Adámi László
2015-04-18 - Az Úr megerősít (Jn 15,26–27a), szerző: Klenóczkyné Sulyok Anna
2015-04-19 - A név kötelez (Fil 2,9–10), szerző: Zsugyel Kornél
2015-04-20 - Kis telefonom van nekem (Mt 7,8), szerző: Sághy Balázs
2015-04-21 - Soha nem késő elkezdeni! (Lk 11,1b), szerző: Túri Krisztina
2015-04-22 - Egyedül nem megy (Gal 5,1a), szerző: Horváth-Hegyi Áron
2015-04-23 - Igaz istenfélelem (Júd 21), szerző: Sándor Frigyes
2015-04-24 - Az első szeretet (Jel 2,2), szerző: Lőrincz Csaba
2015-04-25 - Nem bánok veled igazságtalanul (Mt 20,13a.15), szerző: Orosz Gábor Viktor
2015-04-26 - Alaptörvény - vétekben vagy igazságban? (Róm 5,18), szerző: Labossa Péter Mihály
2015-04-27 - Jézus színeiben futok (Fil 3,13–14), szerző: Chikán Katalin
2015-04-28 - Főpapi szó a birtoklás ellen (Jn 17,24), szerző: Donáth László
2015-04-29 - Veszélyben vagy! (Jak 1,12), szerző: Sztojanovics András
2015-04-30 - El ne veszítsétek! (Zsid 10,35), szerző: Aklan Béla Sándor
2015-05-01 - Mi is történt - hogyan is történt? (Kol 1,21–22), szerző: Béres Tamás
2015-05-02 - Kicsinek maradni (Mt 20,28), szerző: Horváth-Hegyi Olivér
2015-05-03 - Hit és cselekedetek (Jak 2,15–17), szerző: Bajnóczi Márió
2015-05-04 - A szeretet dimenziói (Ef 3,18–19a), szerző: Szakács Tamás
2015-05-05 - Isten hordozott bennünket (ApCsel 14,17), szerző: Johann Gyula
2015-05-06 - Nem ijesztő többé a mintha (Mt 28,20b), szerző: Gáncs Tamás
2015-05-07 - Isten ajándéka (Róm 6,23b), szerző: Chikán Katalin
2015-05-08 - Bolyongó aratók (Gal 6,7), szerző: Györfi Mihály
2015-05-09 - Emlékezz Istenre! (Mt 26,75), szerző: Lászlóné Agod Anett
2015-05-10 - Rajtunk a sor! (ApCsel 10,36), szerző: Lehoczky Endre
2015-05-11 - Még ma! (2Kor 6,2), szerző: Baranka Mária
2015-05-12 - Most töredékesen - akkor tökéletesen (1Kor 13,12), szerző: Adámi László
2015-05-13 - Koncentrikus körökben (ApCsel 1,8b), szerző: Bence Imre
2015-05-14 - A békesség útján (Lk 1,78–79), szerző: Fabiny Tamás
2015-05-15 - Mi ad nekünk életet? (Zsid 13,9), szerző: Dobó Dániel
2015-05-16 - Isten áthidaló cselekedete (Tit 2,14), szerző: Baranka György
2015-05-17 - Ajtónyitás (Jn 10,3–4), szerző: Bácskai Károly
2015-05-18 - Hol a határ? (Mt 9,11), szerző: Zsugyel-Klenovics Katalin
2015-05-19 - Isten szól (Zsid 1,1–2a), szerző: Fatalin Helga
2015-05-20 - Hűségben és békességben (Kol 1,23), szerző: Molnár Lilla
2015-05-21 - Aggodalom helyett hallgatás (Lk 10,39), szerző: Török Anett
2015-05-22 - Az igazi öröm (Fil 3,1), szerző: Szántó Enikő
2015-05-23 - Forrás (1Pt 1,8b–9), szerző: Csadó Balázs
2015-05-24 - Az igazság Lelke (Jn 16,13), szerző: Bartos Zoltán
2015-05-25 - Egyszeri és mindenkori (Lk 2,30–32), szerző: Kustra Csaba
2015-05-26 - Szánjátok oda magatokat (Róm 6,19), szerző: Lőrincz Csaba
2015-05-27 - A szeretet gyümölcse: irgalom (Mt 5,7), szerző: Mekis Ádám
2015-05-28 - Többet ad! (Róm 8,32), szerző: Bencéné Szabó Márta
2015-05-29 - Minden (Róm 11,36), szerző: Laczi Roland
2015-05-30 - Testi gyógyulásból a lelki gyógyulás (Mt 4,23), szerző: Asztalos Richárd
2015-05-31 - Belső lendület (2Kor 4,16), szerző: Bence Imre
2015-06-01 - Adjunk helyet az igének! (Jak 1,21), szerző: Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi
2015-06-02 - Kapcsolat-rántotta (1Kor 14,1.3), szerző: Sághyné Kiss Katalin
2015-06-03 - Hogyan lehetünk boldogok? (Mt 5,5), szerző: Szeverényi János
2015-06-04 - Trianon emléknapján (Mt 8,25–26), szerző: Kovács Erzsébet
2015-06-05 - A kihívás (Jn 7,37), szerző: Herzog Csaba
2015-06-06 - Teljes odaadás (Lk 3,11), szerző: Zsarnai Krisztián
2015-06-07 - Békesség Krisztusban! (Róm 14,19), szerző: Kozma Anett
2015-06-08 - Kegyelem előtte leborulni (Fil 2,11), szerző: Keczkó Pál
2015-06-09 - A jóság mércéje (Mt 23,10b), szerző: Győri Péter Benjámin
2015-06-10 - Hívásod van (Mt 11,28), szerző: Sághy Balázs
2015-06-11 - Ki segít? (1Pt 5,7), szerző: Selmeczi Lajos Péter
2015-06-12 - Gazdasági kérdések (Zsid 13,5), szerző: Lackner Pál
2015-06-13 - Szenvedélyes ima (Jak 5,16a), szerző: Török Anett
2015-06-14 - Meggyőződés (Róm 8,38–39), szerző: Labossa Péter Mihály
2015-06-15 - Indulni kell (1Kor 1,28), szerző: Klenóczkyné Sulyok Anna
2015-06-16 - Rend és felfordulás (Mt 21,16), szerző: Balogné Vincze Katalin
2015-06-17 - Tiéd a dicsőség!? (Júd 24–25), szerző: Domokos Tibor
2015-06-18 - Válaszd a jó kincset! (Mt 12,34–35), szerző: Molnár József
2015-06-19 - Jézus a Szabadító! (Jn 10,27–28), szerző: Kozma Anett
2015-06-20 - A gyógyulás reménysége (1Pt 2,24), szerző: Pintér Mihály
2015-06-21 - Mindennapi csodák (Mt 6,11), szerző: Bartha István
2015-06-22 - Mesteri útmutatás (Mt 9,9), szerző: Novotny Dániel
2015-06-23 - Kettesben (Fil 4,11), szerző: Sándor Frigyes
2015-06-24 - Térjetek meg! (Mt 3,1–2), szerző: Lindákné János Zsuzsanna
2015-06-25 - Kinyitni! (Jel 3,20), szerző: Bencéné Szabó Márta
2015-06-26 - Ingyen elvihető (Tit 2,11), szerző: Barthel-Rúzsa Zsolt
2015-06-27 - Tükör (Jak 1,18), szerző: Véghelyi Antal
2015-06-28 - Későn-korán hozzád vágyom (Mt 20,1), szerző: Németh Mihály
2015-06-29 - És mégsem elítélni jöttél! (Jn 12,47), szerző: Liszka Viktor
2015-06-30 - A hit teljes győzelme (2Thessz 3,3), szerző: Aklan Béla Sándor
2015-07-01 - Belékapaszkodva (Lk 12,49a), szerző: Bozorády András
2015-07-02 - A mérgezett ital drága (Jel 21,6), szerző: Baranka Mária
2015-07-03 - Tekintsetek a Fiamra (Lk 9,38), szerző: Blatniczky János Dániel
2015-07-04 - A meggyalázott boldogsága (Mt 5,11), szerző: Donáth László
2015-07-05 - Lehetsz te is az egyetlen! (Lk 15,4–5), szerző: Valentínyi Erzsébet
2015-07-06 - Bocsáss meg és menj tovább! (Ef 2,14), szerző: Blázy Árpádné
2015-07-07 - Az én reménységem a legnagyobb! (Zsid 3,6), szerző: Dobó Dániel
2015-07-08 - Meggyőződésből vallott hit (1Jn 1,3), szerző: Melich Mihály
2015-07-09 - Örülj mindenkor! (Fil 4,4), szerző: Török Anett
2015-07-10 - Jézus békéje (Jn 20,21), szerző: Molnár József
2015-07-11 - Változzatok! (Róm 12,2), szerző: Lehoczky Endre
2015-07-12 - Útbaigazítás (Lk 3,14), szerző: Fülöp Attila
2015-07-13 - Isten előtt állva (Lk 18,13), szerző: Tóth Attila
2015-07-14 - Az igazi békesség (Fil 4,7), szerző: Herzog Csaba
2015-07-15 - Krisztus nélkül vak vagy, és az is maradsz (Mt 15,14), szerző: Kovács László Attila
2015-07-16 - Isten az Úr mindenek felett! (Róm 11,33), szerző: Torzsa Tamás
2015-07-17 - Utánozzuk Krisztust (Ef 5,1–2a), szerző: Gombor Krisztián
2015-07-18 - Csak Jézus tudja (Jn 1,48a), szerző: Buday Barnabás
2015-07-19 - A megbékélés útja (Róm 5,1), szerző: Balicza Iván
2015-07-20 - A vigasztalás Istene (2Kor 1,3–4a), szerző: Zsugyel-Klenovics Katalin
2015-07-21 - Boldogok a távolba látók (Mt 5,10), szerző: Keczkó Szilvia
2015-07-22 - Az élet diadala (Mt 13,31–32), szerző: Bartos Zoltán
2015-07-23 - Legyünk világítótornyok! (Jn 12,46), szerző: Asztalos Richárd
2015-07-24 - Rajtam is segített! (Jn 6,37b), szerző: Csadó Balázs
2015-07-25 - Hogyan munkálkodik Isten bennünk? (Zsid 13,20–21a), szerző: Zólyomi Mátyás
2015-07-26 - Imádság Isten akarata szerint (1Jn 5,14), szerző: Blázy Árpád
2015-07-27 - Példamutató szeretet (1Jn 3,16a), szerző: Pángyánszky Ágnes
2015-07-28 - Sötétségből a világosságba (Kol 1,12), szerző: Bozorády András
2015-07-29 - Hát ti? Igen, igen. Ti? (Mt 16,15), szerző: Horváthné Csoszánszky Márta
2015-07-30 - A történelemben ismétlődő örömversenyek (Fil 1,6), szerző: Fodor Viktor
2015-07-31 - Az imádkozás hármas feladata (Kol 4,2), szerző: Hokker Zsolt
2015-08-01 - Ítélet alatt (Jel 16,7), szerző: Aklan Béla Sándor
2015-08-02 - Krisztusi lelkület (Ef 5,25b.26b), szerző: Blázy Árpádné
2015-08-03 - Világíts! (Mt 5,16), szerző: Baranka Mária
2015-08-04 - Krisztustól Krisztusig (Róm 16,27), szerző: Eszlényi Ákos
2015-08-05 - A félelmeken is túl (Mk 5,36b), szerző: Péter Zoltán
2015-08-06 - Nomen est omen (Fil 2,8–9a), szerző: Deme Károly
2015-08-07 - A szó veszélyes fegyver (Jak 1,19), szerző: Blázy Árpád
2015-08-08 - Isten útja: megmaradás a szeretetben (Jn 15,9b), szerző: Sztankó Gyöngyi
2015-08-09 - Kitől várjuk az elismerést? (Mt 6,6), szerző: Fülöp Attila
2015-08-10 - Keressétek! (Mt 6,33), szerző: Balicza Iván
2015-08-11 - Örüljünk mások eredményének! (ApCsel 11,23), szerző: Veperdi Zoltán
2015-08-12 - Mintaapa (Róm 16,19c), szerző: Asztalos Richárd
2015-08-13 - Szeretetpróba (Róm 8,28a), szerző: Lászlóné Agod Anett
2015-08-14 - Benne élve (Jn 17,15), szerző: Buday Zsolt
2015-08-15 - Áldott emlékezetű elődök hite (Zsid 13,7), szerző: Roszík Gábor
2015-08-16 - Hogy példa is lehessünk (Mt 18,21–22), szerző: Varsányi Ferenc
2015-08-17 - Felmentő ítéletre várva (Mt 12,37), szerző: Babka László
2015-08-18 - Emlékeztető (Róm 8,15b), szerző: Kézdy Péter
2015-08-19 - Az üdvterv beteljesedése eloszlat minden szomorúságot (Fil 2,27), szerző: Deme Károly
2015-08-20 - Nem ígérhetek mást, csak vereséget (Lk 18,32–34), szerző: Réz-Nagy Zoltán
2015-08-21 - Ítélünk, de nem dicsérünk (1Kor 4,5), szerző: Fülöp Attila
2015-08-22 - Új indul el (1Pt 2,3), szerző: Jakab Béla
2015-08-23 - Ő a győztes (2Kor 12,10), szerző: Zsarnai Krisztián
2015-08-24 - Járjunk világosságban! (Jn 1,9), szerző: Labossáné Kővágó Anita
2015-08-25 - Jézus felülmúlja számításainkat (Mt 14,19b–20a), szerző: Gazsóné Verasztó Teodóra
2015-08-26 - A termés (Mk 4,20), szerző: Lackner Pál
2015-08-27 - Te is lehetsz angyal! (Gal 4,14), szerző: Labossa Péter Mihály
2015-08-28 - Visszautasíthatatlan meghívás (Lk 14,23), szerző: Keczkó Szilvia
2015-08-29 - Egyedül is megy?! (Mt 6,13a), szerző: Csadó Balázs
2015-08-30 - Türelem (2Pt 3,9b), szerző: Szabó Bertalan Péter
2015-08-31 - Nem látták benned, csak az ács fiát (Mk 6,2–3), szerző: Malik Péter Károly
2015-09-01 - Merj hálát adni! (Lk 2,38), szerző: Sághyné Kiss Katalin
2015-09-02 - Növekedés az Úrban (ApCsel 2,46–47a), szerző: Tóth Attila
2015-09-03 - Isten valósága (Fil 2,6–7a), szerző: Torzsa Tamás
2015-09-04 - Merd dicsérni te is Istent! (Jel 4,11), szerző: Bencéné Szabó Márta
2015-09-05 - A felfoghatatlan szeretet (1Jn 4,10), szerző: Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi
2015-09-06 - Értékeikre fokozottan vigyázzanak! (Mt 10,8b), szerző: Varsányi Ferenc
2015-09-07 - Egészséges beszéd (2Tim 1,13), szerző: Bácskai Károly
2015-09-08 - Három kívánság (Júd 2), szerző: Malik Péter Károly
2015-09-09 - Rá szorulva (Zsid 4,16), szerző: Domokos Tibor
2015-09-10 - Isten és XY (Jel 1,8), szerző: Horváth-Hegyi Olivér
2015-09-11 - Bőkezű Urunk van?! (Róm 10,12b), szerző: Pintér Mihály
2015-09-12 - Jézus feltámadása a mi evangéliumunk is! (2Tim 2,8a), szerző: Kozma Anett
2015-09-13 - Felszabadító igazság (Jn 8,31–32), szerző: Zsugyel Kornél
2015-09-14 - Születésnap (Róm 7,24–25), szerző: Cserhátiné Szabó Izabella
2015-09-15 - Hitben járjunk (Zsid 11,8), szerző: Pintér János
2015-09-16 - A hetedik angyal is trombitált (Jel 11,15), szerző: Detre János
2015-09-17 - Békesség Istentől (2Thessz 3,16), szerző: Kovács László Attila
2015-09-18 - Biztonságban vagy! (1Pt 5,10), szerző: Eszlényi Ákos
2015-09-19 - Esztelenek keresztje (Gal 2,21a), szerző: Györfi Mihály
2015-09-20 - Fel akarsz nőni? (1Kor 14,20), szerző: Péter Zoltán
2015-09-21 - Milyen a menny? (1Tim 6,15b–16), szerző: Mekis Ádám
2015-09-22 - Hol találom meg Krisztust? (Mt 25,35–36), szerző: Laborczi Géza
2015-09-23 - Dicsőség Krisztusnak! (Zsid 13,21), szerző: Dechertné Ferenczy Erzsébet
2015-09-24 - Tiéd a hatalom (1Kor 12,6), szerző: Andrejek-Györfi Judit
2015-09-25 - Kinek szolgálunk? (Jel 3,10), szerző: Szántó Enikő
2015-09-26 - Isten mércéje más (Lk 1,51–52), szerző: Szabó András
2015-09-27 - Hol van az a lendület? (ApCsel 17,11), szerző: Horváthné Csoszánszky Márta
2015-09-28 - A madarász tekintete (ApCsel 9,3–4), szerző: Gáncs Tamás
2015-09-29 - A halálra keresett életadó (Mt 2,13), szerző: Babka László
2015-09-30 - Micsoda hit! (1Pt 1,3), szerző: Varsányi Ferenc
2015-10-01 - Az elkerülhetetlen találkozás (ApCsel 8,26–27a), szerző: Sztankó Gyöngyi
2015-10-02 - Kérdések (Róm 10,14), szerző: Selmeczi Lajos Péter
2015-10-03 - Az Úréi! (Róm 14,8), szerző: Fatalin Helga
2015-10-04 - Életünk folyamatos kérés. Nagy László fiatalkori verse szól erről: (Mt 7,7), szerző: Laborczi Géza
2015-10-05 - Isten eszköze az elidegenedés ellen (2Kor 5,19), szerző: Bozorády András
2015-10-06 - Látnom kell! (Lk 19,2–3a), szerző: Albert Gábor
2015-10-07 - Nincs legyőzhetetlen (Róm 8,31b), szerző: Sándor Frigyes
2015-10-08 - A szeretet szabályai (Róm 12,9–10), szerző: Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi
2015-10-09 - Vele együtt (Jak 5,11b), szerző: Keczkó Pál
2015-10-10 - Vannak csodák (Lk 18,7a), szerző: Klenóczkyné Sulyok Anna
2015-10-11 - A hivatali idő (Jn 3,17), szerző: Fodor Viktor
2015-10-12 - Miből élsz? (Zsid 12,15a), szerző: Bozorády Ildikó
2015-10-13 - Ez nem igazság! (Mt 5,6), szerző: Thuránszky István
2015-10-14 - Tekints fel Krisztusra! (Róm 5,3–4), szerző: Johannes Erlbruch
2015-10-15 - Ingyen (Róm 3,23–24), szerző: Lehoczky Endre
2015-10-16 - A kapocs (1Thessz 5,17), szerző: Krámer György
2015-10-17 - Isten nem e világból való (Róm 1,22–23), szerző: Kovács László Attila
2015-10-18 - Isten új karaktere - a reménység Istene (Róm 15,13), szerző: Molnár Erzsébet
2015-10-19 - Gyakorolni magunkat az ige használatában (Jak 1,27), szerző: Hokker Zsolt
2015-10-20 - Cím (1Tim 1,17), szerző: Koczorné Heinemann Ildikó
2015-10-21 - Ne feledkezzünk meg a bűn foglyairól! (Zsid 13,3), szerző: Labossáné Kővágó Anita
2015-10-22 - Jó hír mindenkinek (Jel 14,6), szerző: Bartha István
2015-10-23 - Mulandóság és örökkévalóság (Mt 24,35), szerző: Bartos Zoltán
2015-10-24 - Szeretet, nap, rendszer (Jn 15,14), szerző: Liszka Viktor
2015-10-25 - Próbáld meg ugyanezt a Balaton jegén! (Mt 14,27), szerző: Gerlai Pál
2015-10-26 - Ajándékba kapott élet (Lk 1,46–48a), szerző: Orosz Gábor Viktor
2015-10-27 - Helyettünk, miattunk, értünk (1Jn 2,2), szerző: Zsugyel-Klenovics Katalin
2015-10-28 - Az irgalom vagy a harag embere vagy? (Róm 9,24), szerző: Zsarnainé Urbán Nóra
2015-10-29 - Törlesztés (Róm 1,16), szerző: Szabó Bertalan Péter
2015-10-30 - Karnyújtásnyira (ApCsel 17,27), szerző: Buday Zsolt
2015-10-31 - Az igazi imádság (Mt 6,8), szerző: Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia
2015-11-01 - Miért is vitatkozunk? (Mk 9,33–34), szerző: Endreffy Géza
2015-11-02 - Egyetértéssel könyörögjetek a konfliktusok megoldásáért! (Mt 18,19), szerző: Kovács Erzsébet
2015-11-03 - Az én Istenem (Fil 4,19), szerző: Domokos Tibor
2015-11-04 - Cselekvő élet nélkül? (Jak 1,22), szerző: Hafenscher Károly
2015-11-05 - Örök életre vezérem: Jézus (1Thessz 4,17–18), szerző: Lőrincz Csaba
2015-11-06 - Lépéselőny (Mk 2,14a), szerző: Réz-Nagy Zoltán
2015-11-07 - Indíték (ApCsel 10,28b), szerző: Kovács Viktor
2015-11-08 - Járjunk a Király munkaruhájában! (Mt 25,40), szerző: Deme Károly
2015-11-09 - Kedves vagy Istennek! (Mt 10,30–31a), szerző: Blázy Árpádné
2015-11-10 - Jézus Krisztus erősebb! (1Jn 3,8b), szerző: Roszík Gábor
2015-11-11 - A lehetőség (2Tim 4,17a), szerző: Túri Krisztina
2015-11-12 - Nem több, mégis több (Róm 12,7), szerző: Kézdy Péter
2015-11-13 - Végtelen következetesség (Mt 25,31–32a), szerző: Buday Barnabás
2015-11-14 - Mi az ok? (1Kor 10,31b), szerző: Krámer György
2015-11-15 - Mindenkor! (Zsid 13,15), szerző: Balázs Viktória
2015-11-16 - Az új életvitel (ApCsel 17,28a), szerző: Jakab Béla
2015-11-17 - Novemberi utakon… (Jn 14,6), szerző: Detre János
2015-11-18 - Igen és ámen (2Kor 1,20), szerző: Herzog Csaba
2015-11-19 - A napsugár prédikációja (Mt 5,45), szerző: Kovács Erzsébet
2015-11-20 - Mindörökké (Lk 1,54–55), szerző: Pintér Mihály
2015-11-21 - Egy életforma (Ef 5,19), szerző: Füke Szabolcs
2015-11-22 - Otthon, édes otthon (Fil 3,20), szerző: Valentínyi Erzsébet
2015-11-23 - Lelkész a volánnál (Mt 5,9), szerző: László Milán
2015-11-24 - Valódi szabadság (Mt 6,13), szerző: Lászlóné Agod Anett
2015-11-25 - Haszontalan és szívvel látható gazdagság (Lk 12,19–20), szerző: Albert Gábor
2015-11-26 - Mindent Krisztusnak köszönhetünk (1Kor 1,30), szerző: Hafenscher Károly
2015-11-27 - A gyülekezeti közösség áldásai (Jak 5,13), szerző: Pángyánszky Ágnes
2015-11-28 - Aki befejezi az építkezést (ApCsel 20,32), szerző: Szántó Enikő
2015-11-29 - Isten gyermekeinek arcvonásai (1Jn 3,1a), szerző: Tóth Attila
2015-11-30 - „Eljött hozzánk az üdvösség" (Ef 2,8), szerző: Babka László
2015-12-01 - Mindennek ellenére makacsul ragaszkodik (Róm 8,26), szerző: Blatniczky János Dániel
2015-12-02 - Szabad vagy már? (2Tim 4,18a), szerző: Tóth Melinda Anna
2015-12-03 - Lépj be a nyitott ajtón! (Jel 3,8), szerző: Szabó András
2015-12-04 - Összeköt és nem elválaszt (Róm 2,11), szerző: Gerlai Pál
2015-12-05 - Aki csak van, az van igazán (1Thessz 5,18), szerző: Donáth László
2015-12-06 - Élet a világosságban (1Thessz 5,5a), szerző: Lajtos János
2015-12-07 - Mentő szeretet (1Tim 2,3–4), szerző: Molnár Lilla
2015-12-08 - Vedd komolyan az ítéletet! (Jel 14,7), szerző: Labossáné Kővágó Anita
2015-12-09 - Isten kezében (Mk 4,38), szerző: Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia
2015-12-10 - Biztos, hogy te tudod? (Mt 10,29), szerző: Tóth Melinda Anna
2015-12-11 - Leckét veszek, leckét adok (1Tim 4,16), szerző: Balázs Tibor
2015-12-12 - Van megoldás! (ApCsel 5,19), szerző: Sztojanovics András
2015-12-13 - Ítélkezés helyett befogadás (Jak 3,13), szerző: Gombor Krisztián
2015-12-14 - Bajt hozó kegyelem? (Lk 1,30), szerző: Véghelyi Antal
2015-12-15 - Véletlen? (Kol 3,17), szerző: Szabó Bertalan Péter
2015-12-16 - Csatlakozz Istenre! (Lk 9,11b), szerző: Cserhátiné Szabó Izabella
2015-12-17 - Közeli türelem (Jak 5,8), szerző: Szakács Tamás
2015-12-18 - Isten kérdez (Róm 4,21), szerző: Füke Szabolcs
2015-12-19 - Isten kegyelmes ajándéka: Krisztus (Róm 5,20), szerző: Fischl Vilmos
2015-12-20 - Lehet békesség? (Lk 2,14), szerző: Balicza Iván
2015-12-21 - Csak szelídek? (Fil 4,5), szerző: Béres Tamás
2015-12-22 - Közös(s)ég (Róm 15,7), szerző: Molnár Erzsébet
2015-12-23 - Szerencse fel! (Lk 15,20b), szerző: Thuránszky István
2015-12-24 - Szenteste (Mt 1,21), szerző: Mekis Ádám
2015-12-25 - A szavak ereje (Lk 2,20), szerző: Balázs Viktória
2015-12-26 - Figyelj még jobban! (Zsid 2,1), szerző: Dechertné Ferenczy Erzsébet
2015-12-27 - Ünnep utáni helyzetmeghatározás és feladatkiosztás (Jn 15,16), szerző: Detre János
2015-12-28 - Fontos tudni (1Kor 15,58), szerző: Zólyomi Mátyás
2015-12-29 - A gondolkodás ajándék (Ef 5,17), szerző: Novotny Dániel
2015-12-30 - Az igazi ünnep (Mt 8,16), szerző: Réz-Nagy Zoltán
2015-12-31 - Isten terve a jó (Mt 6,10), szerző: Bajnóczi Márió

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!