IgeIdő - napi meditáció

Január 6.
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 1Pt 2,9

(Ki)választott nemzetség

Jakob Streit: Milon és az oroszlán című kisregény főhőse Milon, a görög rabszolga. A szinte meseszerű fordulatokban gazdag történet az ő hitre jutását mondja el. A mű olvasásakor sokáig nem tudatosodott bennem mi az, ami miatt esténként olyan nehezen veszem kézbe. Azután rájöttem mi ennek az oka. A főhős szemszögéből nagyon közel hozza az olvasóhoz mit is jelentett a rabszolgaság valójában, hogy milyen kegyetlen és szívszorító helyzeteket teremtett. Betekintést nyerhetünk egy olyan társadalomba, amely erre épült, amely mélységesen elembertelenedett. Tudjuk, a Római Birodalom széthullásához vezetett az az erkölcsi és hitbeli válság, amely másrészről azonban egészen biztosan hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény hit olyan gyorsan terjedt el széles e világon.
Ez a személyes fordulat Milon életében is elérkezik, a római Colosseumban találkozik keresztényekkel, s ott hitre jut. Hatalmas fordulat ez a fiú életében, aki annyira kevés szeretetet kapott addigi uraitól, de rabszolgatársaitól is. A történet szerint egyre többen jutnak hitre, nemcsak rabszolgák, s kibontakozik előttünk, hogyan újul meg egy egész társadalom, hogyan találják meg az emberek Jézus által újra az utat egymáshoz.
Péter apostol levelének ezen részén egy nagy fordulatról beszél: "sötétségből az ő csodálatos világosságra való elhívásról". Emlékeztetnie kell övéit arra, honnan hívta el őket az Úr, és Isten kegyelméből kik lehetnek. Könnyen válik magától értetődővé, szokványossá az, ami ajándék, amiért hálásnak kell lennünk. Néha - talán egy könyvön keresztül -, meg kell hogy lássuk a sötétséget, hogy tudjunk hálát adni azért, hogy "Isten tulajdonba vett népe" köréhez tartozhatunk.

Szerző: Keczkó Pál

 

Az IgeIdő kötet tartalma