IgeIdő - napi meditáció

Január 10.
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. 1Tim 2,5-6

A tanúskodás többet jelent a szavaknál

Az egyik legrégibb hitvallás a mai igénk, ami az őskeresztények világából szól hozzánk. Abból a világból, ahol a Krisztusról szóló hitvallásnak egyrészt összetartó, közösségformáló ereje volt, másrészt viszont komoly tétje is. A hitvalló ember Istenre, és a vele közösségben levőkre bízta magát. A hitéről tanúságot tevő nem tudott ügyeskedni a szavaival, a kimondott bizonyosság mögött ott volt az élet is - ami sokszor veszélybe is került. A hitvallás így átívelt élet és halál felett, hiszen az általános emberi értékeknél fontosabbra hívta fel a figyelmet.
2014 nyarán járta be a világit a hír, hogy a Szudánban kereszténységéért halálra ítélt szudáni nőt a világ számos kormányának nyomására talán szabadon engedik. A 27 éves Meriam Jahíja Ibrahim Isagra a Szudánban hatályos iszlám jog, a saría alapján május 15-én szabtak ki kötél általi halált. Ez az ítélet azon alapul, hogy keresztény férfihoz ment feleségül, pedig Szudánban muzulmán nő csak muzulmán férfival házasodhat össze. A nő a tárgyalás előtt három napot kapott, hogy megtagadja keresztény hitét, de erre nem volt hajlandó. Isag a tárgyaláson azt mondta a bírónak: mindig is keresztény volt, és soha nem változtatta meg vallását, azaz nem követhette el a hitehagyás tettét.
A hitvallásosság csak a benne rejlő lelki tartalom, meggyőződés kinyilvánításaként lehet hiteles, valódi. Tudom, kiért, mire és miért adom az életem. Mindennél többet jelent a számomra az értem önmagát adó Jézus életet adó áldozata. Mindennél többet jelent a számomra Isten szeretete. Ebben a szeretetben szeretném tudni családomat, szeretteimet, hittársaimat, minden keresztényt és a világ minden emberét. Ha Jézusra nézek, ahogy a mai hitvallásunk kéri, akkor ez a tanúságtevő mondat nem zárhat be, nem zárhat el másoktól, hanem erőt ad ma is a Krisztusban való élethez.

Szerző: Johann Gyula

 

Az IgeIdő kötet tartalma