IgeIdő - napi meditáció

Január 19.
De ő ezt mondta nekem: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz." Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. 2Kor 12,9

Kegyelem

Mindennapjaink során megannyiszor végzünk kisebb vagy átfogóbb számvetést: mi az, amire szükségünk van, s elég-e? Útközben eszembe jut: be kellene ugrani valamiért a boltba, van-e nálam elég pénz? De komolyabban vetődhet fel az általános kérdés: elég-e a megélhetéshez, ami van? Mit engedhetek meg magamnak az én helyzetemben? Számot kell vetnünk időnként a tudásunkkal: elég-e az iskolában a tovább haladáshoz? Elég-e egy munkakör betöltéséhez? Elég-e az életben való eligazodáshoz? Minduntalan szembesülünk azzal a kérdéssel is: Elég-e az időm, hogy minden téren helyt álljak? Jut-e az időmből figyelemre, türelemre, a szeretet apró megnyilvánulásaira? Vagy még a kötelességekre is nehezen, mert határidők közé ékelődve élem az életemet?
Mi a végeredmény? Elégtelen, vagy elégedetlen mérleget tudunk legtöbbször kiállítani. Mindkettő arról szól: nem elég, ami jut, amit megszerzek, ami én magam vagyok. Ez pedig még nagyobb sietségbe hajszol bennünket.
Isten igéje így bíztat: "Elég neked az én kegyelmem". Talán azért olyan nehéz ezt elfogadni, mert eszünkbe jut róla a kegyelemkenyér létbizonytalansága, a kegyelemből adott osztályzat szégyene, vagy a módosított határidő komolytalansága.
Isten kegyelme azonban nem a nyomorult voltunkra akar emlékeztetni, hanem a megajándékozottság örömével eltölteni. Megdolgozott javainkat - ha sok, ha kevés - Istenre mutató jellé teszi, mint az öt kenyeret és a két halat, hogy szabadok legyünk a keserű irigységtől. Ugyanez a kegyelem tudásunkat bölcsességgé érleli, hogy a nagyravágyás és az önzés állandó zajában is fel tudjuk ismerni Isten dicsőségének szelíd harmóniáját. Az időt pedig Isten kegyelme nem elodázza vagy halogatja, nem is veszi lazábbra könyörtelen szorítását, hanem megtanít értékelni és kihasználni a kegyelmi időt.

Szerző: Lacknerné Puskás Sára

 

Az IgeIdő kötet tartalma