IgeIdő - napi meditáció

Január 20.
A százados így szólt Jézushoz: Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mt 8,8

Határtalan bizalom

Uram! Sokszor úgy tűnik, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy sikerrel vegyem a mindennapok akadályait. Naponta felkelek, hogy elvégezzem feladataimat. Igyekszem megtenni amit elvár tőlem a családom, a munkatársaim, a környezetem, vagy amit én várok el saját magamtól. Ha meg tudom tenni, sikerélményem van, és ez örömmel, boldogsággal és hálával tölti el a szívem.
Azt is meg kell azonban tapasztalnom, hogy sokszor vagyok erőtlen és tehetetlen. Ilyenkor összecsapnak fejem felett a hullámok, és semmi sem sikerül. Egyre csak gyűlnek megoldatlan feladataim. Semminek nincs látszata amihez hozzáfogok, minden a feje tetején áll. Nem látok semmi okot az örömre. Az egész olyan kilátástalan, reménytelen.
Uram! Megvallom, hogy néha még a hitem is megrendül. Elveszettnek érzem magam, mint aki teljes csődöt mondott. A sikertelenségek és a csalódások már-már arra késztetnek, hogy feladjam a további próbálkozásokat, erőlködéseket.
Neked azonban semmi nem lehetetlen! Eddig is sokszor megtapasztalhattam erődet, szeretetedet, kegyelmedet. Amikor úgy éreztem: távol vagy - Te akkor is közel voltál. Amikor szégyelltem magam kudarcaim miatt - Te akkor is szeretettél. Amikor már semmit sem tudtam tenni családomért, szeretteimért - Te meghallgattad kiáltásomat, és cselekedtél.
A mai napon is kérlek téged: légy segítségem erőtlenségemben! Szólj, és meggyógyul mindaz, aki és ami gyengélkedik, beteges, de fontos számomra: házastársam, gyermekem, munkatársam, szomszédom, emberi kapcsolataim, hitem, önbecsülésem.
Uram! Hiszem, hogy van erőd megtenni, megváltoztatni azt, ami számomra lehetetlen. Ezért jövök hozzád kérésemmel. Kérlek, hallgasd meg kérésemet!

Szerző: Selmeczi Lajos Péter

 

Az IgeIdő kötet tartalma