IgeIdő - napi meditáció

Január 21.
Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mt 28,18-19

Mandátum

Jézus missziói parancsa minden egyes keresztelés alkalmával felcsendül templomainkban a szertartást végző lelkész ajkán. Ilyenkor a padban ülve - csakúgy, mint a moziban -, elégedetten szemlélek többnyire egy gügyögő csecsemőt, akin Jézus kérése úgymond teljesül; a feladat az egyház részéről - és így részemről is kipipálva. Pedig a Mesternek ez a mondata nem csak Luther-kabátos emberekhez, hanem minden tanítványához, azaz kifejezetten hozzám is szól: tegyetek tanítvánnyá minden népet. Jézus követőjeként, az ő tanítványaként az a személyre szabott feladatom, hogy életemmel, gondolataimmal, szavaimmal, tetteimmel mások lábát is a tanítványság útjára terelgessem. Nem kell ehhez lelkésznek lenni; a fő-fő apostolok például egyszerű halászok voltak. A hiteles tanúságtételnek egyetlen komoly feltétele van: hogy én magam is Jézus életiskolájába járjak. Ha valaki egy hegy lábánál áll és onnan próbál útmutatást adni a felfelé törekvőknek, az csak egy darabig fog működni, amíg szabad szemmel is belátható a kanyargó, keskeny ösvény. Csak az tud biztos kézzel felvezetni másokat egy hegycsúcsra, aki maga is bejárta az oda vezető utat.
A tanítvánnyá levésnek és mások tanítvánnyá tevésének egy nagyon fontos alapja, kiindulópontja van: Jézusé minden hatalom mennyen és földön. Figyeljük meg: Jézus ezt nem egy tőlünk távoli, ragyogó és fényes trónuson ülő despotaként közli velünk, hanem bizalmasan odalép hozzánk, tanítványaihoz. Ebből a barátian bizalmas jézusi gesztusból és az Ő mindeneket átfogó hatalmába vetett szilárd bizonyosságunkból fakad az az életfeladatul szolgáló egyéni és közösségi megbízatásunk, mandátumunk, amire a mai nap igéje biztat: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet!

Szerző: László Virgil

 

Az IgeIdő kötet tartalma