IgeIdő - napi meditáció

Január 28.
Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Róm 6,11

Krisztusban meghaltam, hogy éljek

Az ige kulcsa ez: Krisztus Jézusban! Nélküle csak a bűn töretlen uralmát tapasztalhatom magamban. De most már - ha Őhozzá tartozom - az Ő halálának és feltámadásának erejével számolhatok, hogy Istennek éljek. Nem magamnak beszélem be ezt, hanem hittel elfogadom, amit Isten erről kijelent.
Igaz, ehhez az is szükséges, hogy elismerjem: mi a bűn! Ágostai Hitvallásunk 2. cikke - a Biblia alapján - azt tanítja, hogy "Ádám bűnbeesése óta a származás természetes rendjében minden ember bűnösen születik. Tehát Isten félelme és az Istenbe vetett bizodalom nélkül, bűnös kívánsággal. Ez az eredendő betegség vagy romlás valóságos bűn, kárhozatot és örök halált hoz most is azokra, akik a keresztség által és a Szentlélektől újjá nem születnek".
Előzőleg Pál apostol éppen a keresztségről ír, melynek lényege a Krisztus halálába való eltemettetés, hogy azután - hit által - új életben járjunk az élő Úrral! Mert az értünk emberré lett Fiúnak a halálba kellett merülnie ahhoz, hogy bűnbocsánatot és életet kaphassunk! Fia kereszthalálában az én bűnös lényemet, "óemberemet" sújtotta ítéletével Isten, feltámadásában pedig új és örök életet készített nekem. A keresztség azt mutatja meg, hogy ez rám is érvényes! "Ez azonban nem >>automatikusan<<, mintegy mágikus, varázslatszerű cselekedettel történik. Ezért válik az Istennek a keresztségben nekünk juttatott ajándéka állandó feladattá és követeléssé. ... Pál tiltakozik és küzd a keresztségnek minden olyan értelmezése ellen, mely belőle automatikusan ható mágikus cselekményt csinál: a keresztség nem önmagában véve biztosítja az embert a bűn és következményei, az ítélet és halál ellen" - figyelmeztet erre Karner Károly, Isten igazsága című könyvében.
Akik hit által megismertük Jézust, mint Megváltónkat, arra hívattunk el, hogy többé ne magunknak, hanem valóban Istennek éljünk!

Szerző: Adámi László

 

Az IgeIdő kötet tartalma