IgeIdő - napi meditáció

Január 29.
Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. 2Kor 4,8-9

Törhetetlen a törékenyben

Pál apostolt súlyos kritikával illetik Korinthusban. Az egyik vád az apostollal szemben, hogy a fellépése, megjelenése nem mutatós, és a láthatatlan üzenet, Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése pedig zavart kelt a hallgatóságban. A mennyei erőről, győzelemről prédikál, miközben megjelenése gyengeségről, bizonytalanságról tanúskodik. A kijelölt ige előtti versben Pál éppen erről az ellentmondásos, de világosan érthető helyzetéről beszél. A cserépedény kopott, töredezett, nem mutatós használati eszköz, mégis olyan kincseket őriz, mint amilyen az erő, a szeretet, a békesség, az élet és az üdvösség.
Gyermekkoromban nagymamám komódján egy öreg csuporban gyűjtöttük a vásárlásokból megmaradt 10-20 filléreseket. Amikor megtelt a bögre, kiürítettük az aprópénzt és egy valódi "kincs" - egy általam kiválasztott játék -, boldog tulajdonosa lehettem.
Nem a külsőség, hanem a tartalom valóságos értékére kell figyelnünk az egyházi életben is.
Isten igéje szembesít bennünket: van-e kincs életünk cserépedényében? Hogy gyenge, törékeny edények vagyunk, ez vitán felül áll. De a rendkívüli erő - Isten ereje a Szentlélek által - nem formához, az anyag minőségéhez vagy külsőségekhez kötött hatalom. Nem külsőségeiben csillogó, díszes látványosság hanem "cserépedénybe" költözött felfoghatatlan értékű kincs. Ez az ajándék arra ösztönöz, hogy mindenkor, mindenhol Isten szeretetének csodáit ne csak őrizzük, hanem a nélkülözőket segítsük általa. "Inkább legyünk cserépedény kinccsel, mint üres ékszerdoboz" - hallottam egy régi prédikációban.
Gondoljunk a bennünket körül vevő világra: mennyire meggyőzően kínálnak boldogságot ígérő, mégis értéktelen, előbb-utóbb a szemétben landoló tárgyakat.
Keresztyén életünk inkább arról szóljon, amit az apostol szívünkre helyez: Istentől kérhetjük az erőt hitet hogy egyéni és gyülekezeti életünkben szorongattatás kétségeskedés, megaláztatás, magányosság, súlyos megpróbáltatások - betegség, gyász, munkanélküliség, súlyos megélhetési problémák - közben is arra koncentráljuk, hogy Isten általunk akarja képviseltetni magát világunkban.
Amit mi adhatunk kacatok közt, igaz értékek nélkül szomorkodóknak: Jézus Krisztus valóságosan jelenlévő,- hittel átvehető-, reménységet, gyógyulást, új életet formáló szeretet-kincse.

Szerző: Sztankó Gyöngyi

 

Az IgeIdő kötet tartalma