IgeIdő - napi meditáció

Február 3.
"Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll." Mt 3,16

Megnyílt a menny


Az emberiség szívében ősidők óta ott élt a vágy: bárcsak feljutnánk az égbe! Bábel lakói olyan tornyot akartak maguknak építeni, amelynek teteje az égig ér. A szárnyat készítő Daidalosz és Ikarosz mítosza a magasba vágyó, mégis alábukó ember repülés iránti vágyát fejezi ki. Az újkor hajnalán Leonardo da Vinci repülő szerkezetet tervezett. Napjainkban repülőgépek, űrhajók hasítják az eget. Mégsem vagyunk képesek a földi világból kitörve behatolni az "egek egébe", Isten világába. Az ember nem nyithatja meg a mennyet. Istenhez kiáltva csak vágyakozhatunk a menny után: "Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál" (Ézs 63,19).
Ami embernek nem sikerülhet, azt megcselekedte Isten. Kilépett mennyei világából, és megnyitotta előttünk az eget. Ez történt Jézus megtestesülésekor. Ez történt Jézus megkeresztelkedésekor is: "megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll." Isten ereszkedett alá a földre, sőt szállt alá még a poklokra is Jézusban, hogy bennünket a mélységből felemeljen, a bűn, a halál és a gonosz hatalmából kiszabadítson. Erről a Szentlélek győz meg bennünket - hiszen "saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által" (Luther: Kis káté). Ezért ahol Jézus evangéliumát tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki, ott ma is megnyílik a menny. A Szentlélek kiárad ránk, és bennünket a mélységből az Atyához felemel.
A maglódi evangélikus templom 1777-ben készült szószékének egyik különlegessége az, hogy a Szentlélek-galambot nem a lelkész feje fölött, a magasban lévő hangvetőn ábrázolja, hanem a szószékkosár legalján, a keresztelőtálat tartó angyalszobor mögött. Ez a mélyen szimbolikus képi ábrázolás azt fejezi ki: Isten Szentlelke a mennyet megnyitva ma is leszáll közénk, és azon munkálkodik, hogy minket mennyei Atyánkhoz eljuttasson Jézus Krisztus által.


Szerző: Németh Mihály

 

Az IgeIdő kötet tartalma