IgeIdő - napi meditáció

Február 8.
"A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató." (Jak 3,17)

Onnan felülről


Honnan van mindaz, ami körülvesz bennünket? Mi a forrása? És a célja? Bizony a "honnan hova tartunk?" kérdése komoly fejtörést és - valljuk be őszintén - bizonytalanságot okoz mindennapjainkban. Számos helyzetben egyáltalán nem könnyű eldöntenünk: mi a jó és mi a rossz; mi helyes és mi helytelen; mi szolgálja csupán saját érdekünket, és mi másokét is. Ha csak horizontálisan, földi keretek között keressük a választ, sok fájó, talán soha nem gyógyuló csalódást kell átélnünk. Közben pedig még ennél is több csalódást okozunk másoknak!
Az emberekben felfoghatatlanul sok a harag, a félelem, a bizonytalanság, az önző érdek. Ezek pedig rossz tanácsadók. Ezért a Biblia szava alapján tájékozódó keresztyén ember nem csak horizontálisan lát és gondolkodik. A zsoltáros szavait komolyan véve tekint fölfelé - szemeit a hegyekre emeli (Zsolt 121). Oda, ahol Teremtője lakozik - amint azt már a régiek is vallották és hitték.
Ugyanakkor azt is hisszük, hogy Isten - mindenhatóságánál fogva - nincs tér és idő fogságába rekesztve. Az összekulcsolt kézben, a lélekben felemelt tekintettel elmondott imában és az arra kapott válaszban is megtapasztaljuk az ő közelségét. Mert a legjobb mindig felülről jön. Attól, aki annyira szeret bennünket, hogy Fiát küldte és adta értünk. Értünk, akik halált érdemelnénk bűneink miatt. Aki elfogadja és befogadja ezt a szeretetet, soha többé nem a földi bölcsességet fogja kívánni, hanem csakis a felülről jövőt, hogy Istennek legyen kedves. Ráadásként pedig megtapasztalja, hogy az emberek viszonyulása is megváltozik. Hisz kétségbeesetten keresi és várja a világ a békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató felebarátot. Légy te is ilyen!


Szerző: Horváth-Hegyi Áron

 

Az IgeIdő kötet tartalma