IgeIdő - napi meditáció

Február 12.
"De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet." (1Jn 5,20)

Ha kinyílik egy ajtó


Egy-egy tudományos felismerés sorsfordító az emberiség életében. A világegyetemmel kapcsolatosak megváltoztatták az emberiség világképét. A relativitáselmélet új alapokra helyezte a fizikát. A testünk működésével kapcsolatos felismerések életesélyeinket javíthatják. De különleges esemény lehetett annak a mai ember számára természetes jelenségnek a felismerése is valamikor, hogy a földbe temetett magból új élet sarjad. Ezek a felismerések az emberiség közös kincsei. Számunkra már bizonyított tételekké váltak.
Életünk nagy csodái közé tartozik, hogy saját, személyes felismerésekben is részünk lehet. Kezdve attól, ahogyan minden csecsemő felfedezi a saját kezét, és azt, hogy ez őhozzá tartozik, egész életünk folyamán kell hogy legyenek felismeréseink önmagunkkal kapcsolatosan, a környezetünkkel, a történésekkel, az élet folyamatával kapcsolatosan. Ezek a felismerések olyanok, mint amikor kinyílik egy ajtó: feltárul a világnak egy szelete, ami eddig rejtve volt előlünk. A felismerés változásokat indít el az emberben. Ha örömteli, előremutató dolgot ismertünk fel, az olyan, mint amikor a nyitott ajtón át tiszta, friss levegő áramlik be hozzánk. Nagyot lélegezhetünk, és megtelünk energiával, életkedvvel. Lehetnek drámai felismeréseink, amelyek által a kitáruló ajtón át azt kell tapasztalnunk: alkonyodik.
Péter egyszer azt mondta Jézusnak: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre a felismerésre önmagától senki sem képes, csakis Isten Lelke által. Jézus azért jött, hogy kinyissa bennünk az ajtót Isten Lelkének befogadására. Ezáltal az örök élet fénye áramlik be hozzánk. Örömeink és drámáink egyaránt új megvilágításba kerülnek. Jézus lesz a biztos pont, az értékek meghatározója. Vele nem félünk elengedni dolgokat, és nem félünk újat kezdeni.


Szerző: Lacknerné Puskás Sára

 

Az IgeIdő kötet tartalma