IgeIdő - napi meditáció

Február 13.
"Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!" (Mt 6,13)

Kísér a kísértés


Csak az nem ismeri a kísértést, aki nem született meg. Aki él, annak életét ősi ösztönök, pillanatnyi vágyak, gyötrő sóvárgások, kicsinyes megkívánások és tikkasztó epedések kísérik. Éhség és szomj az élet része, talán maga az élet! A vágy nélküli élet semmitmondó élet: ez a kis idő csak elmúlik, míg végre meghalunk!
Jézus Krisztus Atyja vágyakozó, akaró Isten, nem szenvtelen, szótalan, vértelen Isten. Az emberré lett Isten vérbő és élő Isten, vérmes (Ószövetség) és vérző (Újszövetség) Isten, aki mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt (Zsid 4,15). Ezt így értem: minden kísértést ismer, de bűnt nem követett el.
Éhség és szomjúság, vágyak és ösztönök, sóvárgás és epedés az életfolyó sodrát adják, segítik a tenger, a teljesség, a Mindenegy felé. Ha elgyengülnek a vágyak, céltalanná válik az élet, elmocsarasodik az életfolyó. Ha túlzottak, kontrollálatlanok, betegesek a vágyak, rombolják az élet medrét, az életfolyó kicsap a mederből, és minden szemetet összeszed, zavarossá válik, és pusztulást hord magában.
Mi Atyánk, add, hogy az életre útravalóul kapott vágyaink, ösztöneink mederbe tereljék és a cél felé hajtsák életünket! Adj lelkierőt ellenállnunk olyan helyzetben, amikor vágyaink tisztátalanná, betegessé válnak, mások kárára lennének. Segíts felismernünk a pillanatot, amikor vágyaink már kísértéssé válnak, életünk folyójának tiszta vizét zavarossá teszik! Add, hogy meglássuk: minél szentebb, gyökeresebb, hozzád vivőbb egy vágyunk, annál rombolóbb eszközzé válhat a Gonosz kezében! Segíts ezeket a legszentebb, leggyökeresebb vágyainkat megőrizni a Gonosztól! Adj lelkierőt és bölcsességet, hogy vágyaink ne uralkodjanak rajtunk, hanem Életre vivő eszközeid legyenek!


Szerző: Thuránszky István

 

Az IgeIdő kötet tartalma