IgeIdő - napi meditáció

Február 21.
"Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk." (2Tim 1,9)

A megváltás Isten ajándéka Krisztusban


Timóteus, akinek a levél szólt, ebben az időben Efezusban vagy környékén lehetett, Pál pedig fogságban volt. Már nem reménykedett a szabadulásban, mint a Filippi levél írásakor, hanem várta a mártírhalált. Az volt a kívánsága, hogy kedves tanítványát, Timóteust még egyszer láthassa, ezért kérte, hogy jöjjön el hozzá hamarosan. A levél célja, hogy Pál bátorságot adjon Timóteusnak, aki megfáradt a szolgálatban, és akit az előre látható szenvedések is félelemmel töltöttek el. Ezért fontos, hogy Isten szabadító munkáját Timóteus is megértse, mert ha Isten elhív bennünket az ő szolgálatára, akkor mindig ad annyi erőt ahhoz, hogy feladatunkat el tudjuk végezni az ő akarata szerint.
A "szent hívás" az Úrtól jön, nem az igazság cselekedeteiből. Ez az, amit meg kell értenünk, ha komolyan akarjuk venni a Krisztushoz tartozásunkat. Pál ezt akarta Timóteussal is megértetni. Pál Isten kegyelmi kiválasztásának az eredményeiről beszél. Jézus legnagyobb cselekedete, hogy eltörölte és megsemmisítette az örök halált. Pál a kereszt prédikátoraként húsvét felől nézi Jézust, és a keresztet is így hirdeti, mert Jézus az élet fejedelme, akiben van az élet. Ő az élet világossága. Az élet és a világosság összetartozik. Pál Krisztusról tesz bizonyságot ebben az igeszakaszban. Ez a bizonyságtétel a tetteinken, cselekedeteinken keresztül is meg kell hogy mutatkozzék.
Arra kell törekednünk keresztyén emberként, hogy a nehézségek ellenére is ragaszkodjunk Krisztustól kapott elhívásunkhoz. A hétköznapi gondok közepette ugyanis mindig voltak, vannak és lesznek olyan nehézségek, amelyekkel meg kell küzdenünk. Ebben a küzdelemben segít bennünket a Jézus Krisztusban való hitünk. Kísértések között élünk, ezért van szükségünk arra a Krisztusra, aki mint a világ Világossága megvilágítja számunkra is azt az utat, amelyen járnunk szükséges.


Szerző: Fischl Vilmos

 

Az IgeIdő kötet tartalma