IgeIdő - napi meditáció

Február 23.
"A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall." Mt 13,16

Boldog szem, boldog fül


Az ember talán két legfontosabb érzékszerve a szem és a fül. Az emberi élet teljes megéléséhez mindkettőre szükség van. Tudjuk, milyen nehéz élete lehet egy vak embernek, aki tapogatózva mozog, így próbál eligazodni a világ­ban. A vak ember segítségére van, ha hallja a körülötte keltett zajokat, vagy a hangzó beszédet. Az ember biztonságát veszti el, ha nem lát és nem hall. Az ilyen ember nehezebben boldogul az életben.
Mire gondol Jézus, amikor ezeket a szavakat mondja tanítványainak? Arra, hogy aki Őbenne felismerte az Isten Fiát, az boldog lehet. Annak látnia kellett azokat a csodákat, amelyeket Jézus tett, és hallania kellett az Isten beszédét, amelyet Jézus közvetített. Öröm és boldogság járta át a tanítványok szívét a Vele együtt töltött időszakban. A tanítványok - felismerve, hogy Jézus az Isten Fia -, örömteli és boldog szívvel tettek Róla bizonyságot.
A mai ember is örömre és boldogságra vágyik. Lelkileg vakon és süketen járva az élet útján senki nem lehet boldog. Boldogok mindazok, akik látnak és hallanak, mert ők az igazság útját járják. Számunkra is adott a lehetőség az Isten igazságának megismerésére. Törekedjünk tehát erre az ismeretre. Becsüljük meg az Isten igéjét, halljuk meg az ő szavát, mert boldogok azok, akik az ő útján járnak. A lelki vakság és süketség azonban bizonytalanságban tartja az embert.
Ez a bizonytalanság szüli az ember félelmeit, aggodalmait, reménytelenségét. Kérjük Istenünket, adjon nekünk bűnbocsánatot, látó szemeket, halló füleket, hogy mindannyian felismerjük az üdvösségre vezető utat.


Szerző: Balázs Tibor

 

Az IgeIdő kötet tartalma