IgeIdő - napi meditáció

Február 24.
"Megbocsátattak bűneitek az ő nevéért." (1Jn 2,12)

A bűn elválaszt


Az idős János apostol csak a legfontosabbakat helyezi mindazok szívére, akik az ő körlevelét olvassák. Röviden szól, a lényegre mutat. A szeretet régi és új parancsolatának kifejtése után először a gyermekek felé fordul.
Nem a megélhetés, a gondoskodás kérdését járja körül az apostol, hanem mindenek alapjára emlékeztet. E nélkül semminek nincs értelme és létalapja: "Megbocsáttattak bűneitek!" Csak így lehet kilábalnunk életünk legnagyobb válságából, az istennélküliségből.
Annyi mindent várunk az Úrtól: saját kívánságaink, megrögzött elképzeléseink, megszokásaink elfogadását...
De vajon várjuk-e bűneink bocsánatát? Bánt-e a vétkeink következménye?
Valljuk meg őszintén. Megfásult keresztyénségünkben az általunk elképzelt jót várjuk, de nem azt, amit Isten adni szeretne.
Várunk-e Isten felszabadító szavára, amikor letehetjük terheinket? A kisebb-nagyobb bűneink már nem is fájnak, nem is tartjuk életünkre veszedelmes dolognak, hiszen hozzászoktunk, szinte összenőttünk velük. Természetessé váltak. A "kis bűnöket" magunknak bocsátjuk meg. Azt gondoljuk, azokat Isten nem is veszi észre. Ezt szoktuk meg "kinn a világban".
Annyi minden szépet kérünk: ne legyünk betegek, s ha már megbetegedtünk, akkor gyógyulást, fizetésemelést, családi válság megoldódását, egzisztenciális gondjaink kisimulását, egyedül megoldhatatlannak tűnő dolgaink elfeledtetését, jobb esetben beteljesítését. Közben észre sem vesszük, hogy mindezek mögött éppen a meg nem bocsátott vétkeink, Isten elől is takargatott, társainkkal soha le nem zárt ügyeink vannak vagy lehetnek.
Amíg nem éli át az ember, hogy minden bűn elválaszt Istentől, nem fájnak bűneink, addig nem is kérjük az Úr bocsánatát. Minden másra van igényünk, csak bűnbocsánatra nem!
Az idős, hitben sokat megélt apostol Isten bocsánatát tartja a legfontosabbnak. Isten pedig nem másért bocsát meg, mint saját Fiáért, Krisztus Jézusért! Ha pedig Jézus maga mondja, hogy megbocsátattak bűneid, akkor e mögött a kijelentés mögött keresztáldozata áll. Az Úrnak sokat kellett azért fizetnie, hogy legyen bűneinkre bocsánat!
Sok gyermek talán csalódott János apostolban, amikor ezt hallották tőle. Valami nagy, jól hangzó életbölcsességnek jobban örültek volna. De Jézus az életed legmélyebb gyökerére mutat rá. Egyetlen igazi megoldás a megbocsátás Isten részéről. Erre épül minden. E nélkül hiábavalóság minden: szép ház, nyaraló, kényelmes autó, és még sorolhatnánk. Nem vallásoskodó kijelentés tehát az apostol szava: megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért.
Krisztusban oldódik meg minden elhordozhatatlannak tűnő terhünk. Járuljunk elébe töredelmes szívvel.


Szerző: Lajtos János

 

Az IgeIdő kötet tartalma