IgeIdő - napi meditáció

Február 25.
"És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek." (1Thessz 4,11)

Becsületbeli ügyek


JAG - Becsületbeli ügyek címmel sorozat látható a televízióban. Az amerikai film a hadsereg tisztjeinek történetein keresztül a becsületüket védi. Valóban vannak olyan hivatások, amelyekben kiemelt szerepe van a becsületnek. Voltak olyan korok (lovagok ideje), ahol a megsemmisüléssel, a végső ellehetetlenüléssel járt a becsületen esett csorba. Ma olyan időket élünk, amikor a becsület nem központi kérdés.
Éppen ebben az összefüggésben válik nagyon izgalmas kihívássá az apostol szava: "tartsátok becsületbeli dolognak".
A tanítványi közösség számára becsületbeli ügy a csendes élet. Az aktivitásban való feloldódás és a passzivitásban való beszűkülés között nem könnyű megtalálni a jézusi arányt, a csendes életet. Az ablakom alatt nyíló rózsa csendes derűjét, hogy illata eljut oda, ahova kell. A polcomon álló mézesüveg csendes biztonságát, hogy ízesíteni tud, amikor szükség van rá.
A tanítványi közösség számára becsületbeli ügy a munka megszentelése. A munka lehet a megélhetés biztosítása, lehet a hiábavalóság mocsara. Sokszor a másik ember megalázásának, kizsákmányolásának eszköze. A munka szenvedéllyé is válhat, ahogyan azt modern kutatások is mutatják. A reformációval Luther a világi hivatások becsületét is helyreállította, amikor úgy vélekedett, hogy a keresztyén ember számára a munka istentisztelet. Isten munkatársaként a teremtés folytatásában részt venni az egyik legnagyobb méltóság. Munkatársként Isten országának építésén szorgoskodni a legnagyszerűbb feladat. Még egy fontos szempontot ad számunka az apostol szava: a magunk dolgát végezzük el. Máig érvényes pontossággal fogalmaz Assisi Szent Ferenc: "Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit lehet. Adj bölcsességet, hogy a kettő között mindig tudjak különbséget tenni. Ámen."


Szerző: Laborczi Géza

 

Az IgeIdő kötet tartalma