IgeIdő - napi meditáció

Február 26.
"Majd így szólt: >>Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba!<<" (Lk 23,42)

A lator esélye


Böjt első vasárnapjának hetében járunk. Még nem felejtettük el karácsony és vízkereszt ünnepkörének örömteli ragyogását, de az egyházi esztendőben túl vagyunk már a hetvened vasárnap által jelzett fordulóponton. Mert ettől kezdve az egyház népe - Krisztus egyházának népe - a böjtön át előretekint húsvétra, a feltámadás diadalmas örömünnepére.
Mi még azonban böjt kezdetén tartunk. Számunkra a böjt az önvizsgálat, a bűnbánat és a megtérés időszaka. S íme, a bűnbánat és a megtérés szép példáját találjuk a mai igénkben.
A nagypénteki tragikus jelenet van előttünk. A Golgotán három kereszt. Középen Jézus, jobb- és balfelől egy-egy gonosztevő. A Megváltó a haláltusáját vívja, de a szenvtelen emberek még most is csúfolják és kísértik. Az egyik gonosztevő is csatlakozik e káromlókhoz: "Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is!" (Lk 23,39)
A másik gonosztevő ekkor védelmébe veszi Jézust. Társa előtt világossá teszi, hogy ők jogosan szenvednek, mert az elkövetett bűneik büntetését szenvedik el. Azt gondolom, nem járunk messze az igazságtól, ha ezt a kijelentését bűnbánatnak tartjuk. Hiszen ő belátja és megvallja bűnös voltát, s éppen az Isten Fiának a jelenlétében.
A gonosztevő következő szava pedig már magát Jézust szólítja meg, s ez mai igénk: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba!" (Lk 23,42)
Ezt a mondatot így is lehetne fordítani: "Amikor bemégy királyságodba." Mert ez jobban kifejezi azt, hogy mit is gondol a gonosztevő. Ő hiszi, hogy Jézus az Isten Fia, akié minden hatalom mennyen és földön, s aki vissza fog jönni teljes hatalommal és dicsőséggel, hogy megítélje a világot. S ezért a hitért Jézus megbocsát neki ezzel a hatalmas ígérettel: "Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban." (Lk 23,43)
A gonosztevő számára ez volt az utolsó lehetőség a bűnbánatra és a megtérésre. Mert néhány perc múlva halott volt. De megtette, és kegyelmet kapott. Te, testvérem, megtetted-e már?


Szerző: Veperdi Zoltán

 

Az IgeIdő kötet tartalma