IgeIdő - napi meditáció

Február 27.
"A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok." (Róm 14,1)

A szeretet türelme


Krisztus mindenkori tanítványainak állandó kísértése, hogy "megmondóemberek" legyenek, az ismeret birtokosaiként másokat kemény szavakkal pásztoroljanak. A tizenkettő is számtalanszor esett ebbe a hibába: gyermekeket távol tartani Jézustól, ismeretlen ördögűzőt eltiltani, haragból egész falut elpusztítani (Lk 9). Bizony, ez az ítélkezés, mások bírálgatása nem krisztusi lelkületből fakad.
Emlékszem, amikor vezetni tanultam, mekkora megértéssel viseltetett felém gépjárművezető-oktatóm. Pedig naponta több hozzám hasonló, nem túl sok érzékkel rendelkező tanulóval kellett utaznia - a rutinosnak a kezdővel. Nagy türelemmel igyekezett mindent elmagyarázni, a vezetést megszerettetni, másokra is vigyázni.
A Mester is így tanít napról napra. Krisztus minden nap betér hozzánk is, kezdőkhöz, hatalmas türelemmel, szeretettel. Nem hagy kétséget afelől, hogy mindig az ő tanítványai leszünk, és nem mások mesterei. Megmutatja nekünk gyengeségeinket is, hogy megértsük, mindennap kegyelemre szorulók vagyunk. Ezzel tanít minket hálát adni azért, hogy nem mi, hanem nálunk kegyelmesebb, bölcsebb Úr ül az ítélet trónszékén, aki ránk is szánalommal tekint. Milyen nagy biztatás, hogy mindenki ugyanazon kegyelem királyi trónszéke előtt áll, él!
Hitben erősnek lenni egyáltalán nem feladat, emberi küzdelem eredménye, hanem Isten ajándéka. Többek között azért, hogy a "gyengébbeket" erősítsük. Ahogyan felénk is naponta kegyelmével él, úgy indít el minket is mások felé. De mi magunk is gyakran találkozunk kétségbeeséseink közepette mások krisztusi biztatásával, evangéliumhirdetésével. Ne mi akarjunk másokat meggyógyítani, hagyjuk, hogy az Úr tegye azt; ne mi akarjunk erősek lenni, hagyjuk, hogy az Úr erősítsen; ne mi akarjunk mások pásztora lenni, hagyjuk, hogy az Úr vezessen minket és testvéreinket is. Ahogyan az Úr viszonyul hozzánk, mi is olyan szeretettel, türelemmel éljünk másokkal.


Szerző: Eszlényi Ákos

 

Az IgeIdő kötet tartalma