IgeIdő - napi meditáció

Március 4.
"És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer." (Jak 5,15)

Gyógyító imádság

A hit különös szava a Szentírásnak. Az Újszövetség nyelve szerint egyaránt jelent hitet és hűséget. Így a hitből fakadó imádság hűséges, kitartó, folyamatos szolgálatot jelent. Nem egyszeri alkalmat, hanem napról napra megvalósuló gyakorlatot, amint az apostol biztat erre: "Szüntelenül imádkozzatok!" (1Thessz 5,17) A hitből fakadó imádság nem marad hatástalan: megszabadítja a szenvedőt. Az orvostudomány fejlődése ellenére egyre betegebb világban élünk. Testi nyomorúságoktól szenvednek emberek. Sokan hordoznak testükben töviseket. Azonban kutatások igazolják, hogy a hívő ember hamarabb gyógyul. Ezért lenne fontos az emberek számára, hogy betegségük idején hittel imádkozzanak. Imádkozzanak önmaguk gyógyulásáért, mint ahogy könyörögjön értük a gyülekezet is az istentiszteleten. A keresztyének közösségének feladata: "Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok." (Jak 5,16) Nincs áldottabb megtapasztalás annál, mint amikor a hittel mondott imádság hatására meggyógyul egy beteg. A hitből fakadó imádság nem marad hatástalan: felsegíti az elesettet. A testi szenvedéssel sokszor együtt jár a lelki elesettség. Ilyenkor bezárkózik az ember. Megkeseredik. Miértek sokasága tör fel belőle. De "[se]gít-e, mondd, ha gondba veszve / Feltör a sóhaj és a jaj, / S úgy talál minket reggel, este? / Elmúlik tőle tán a baj?" (EÉ 331,2) Különösen ilyen lelki elesettségben kell imádságot mondani, éneket zengeni, és máris könnyebbül a teher. Átélhetjük Isten lelkünket magához felemelő szeretetét. A hitből fakadó imádság nem marad hatástalan: az így fohászkodó bűnbocsánatot nyer. Mi történik akkor, ha valaki mégsem gyógyul meg? Hatástalan a hitből jövő ima? Semmiképpen. Ilyen esetben kell hittel vallani: "Pénzt, egészséget és sikert / Másoknak, Uram, többet adtál, / Nem kezdek érte mégse pert, / És nem mondom, hogy adósom maradtál". (Áprily Lajos: Isten oltó-kése) Isten nem maradt adósunk. Gyógyulásnál nagyobb ajándékot adott nekünk: Jézust, aki egészségesekért és betegekért egyaránt meghalt a kereszten. "Sebei által gyógyultunk meg." (Ézs 53,5) Ez a gyógyulás: bűneink bocsánata, életünk és üdvösségünk. Létezik ennél fontosabb? Csak Isten tudja, hogy egyesek miért gyógyulnak meg, míg mások nem. De nekünk szóló szava világos: "a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, és az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer." Ez érvényes a mai napra is.

Szerző: Németh Mihály

 

Az IgeIdő kötet tartalma