IgeIdő - napi meditáció

Március 16.
"Jézus így válaszolt: >>Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk.<<" (Jn 14,23)

Tartós igeidő - megtartó ige

Jól ismerjük a három igeidőt. De most a "negyedik", az örökkévalóság is megnyílik előttünk. Nemcsak a múlt, de a jelen is, sőt még a jövő is mulandó igeidőt takar - ám van egy tartós igeidő is! Nemcsak ezen a földön tart meg, hanem a halálon túl is. Ez a tartós igeidő Jézus igéjében lelhető fel - az ő szava igazán megtartó ige.
"Isten szeretet" (1Jn 4,8) - Jézus szeretete indít el mindnyájunkat a tanítványság útján. Ez a szeretet teremti meg bennünk a Krisztus iránti viszontszeretetet. Akiben pedig ez a rá visszatükröződő szeretet él, az napjait úgy éli, hogy abban minél inkább érvényre jusson Mestere igénye: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet."

Jézus búcsúzik tanítványaitól. Figyelmeztetnek szavai: Vigyázz, mert ha nem tartod meg igémet, az annak a jele, hogy nem szeretsz! Ugyanakkor biztatnak e szavak: Ha szerettek engem, akkor megtartjátok igémet...
Sokan akarunk úgy lenni keresztyének, hogy nem fizetjük meg az árát. Aki szereti őt, az örömmel fizet. Nem a parancskövetés fizetsége lesz a tanítványság, de a Jézus iránti szeretet elengedhetetlen velejárója, hogy megtartjuk igéjét! Ezért fogalmaz így az Ágostai hitvallás apológiája: "a hitet követi a szeretet, mert az újjászületettek a Szentlelket kapják; ezért azután el is indulnak a törvény betöltésének útján." (XII. cikk)
Szentlélek nélkül lehetetlen Jézus igéit megtartani - nélküle viszont lehetetlen keresztyénnek lenni: "A keresztyén embernek bírnia kell a Szentlelket és új életet kell élnie, ellenkező esetben tudnia kell, hogy Krisztus nem az övé." (Luther)
Aki Jézust szeretetből követi, az mindenekelőtt parancsolatait, igéjét követi (Jn 14,15; 15,10)! Ez nehéz, igen komoly követelmény - ám aki a megváltás felbecsülhetetlenül drága ajándékát elnyerte, az nem gondolkodik egy pillanatra sem, kövesse-e Jézus ezen szavait is. Jézus megtartott szava legyen ma és örökké megtartód!


Szerző: Szakács Tamás

 

Az IgeIdő kötet tartalma